Sökning: "Annika Lidström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annika Lidström.

 1. 1. Blocklista : Ger den polisen ett sundare liv?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Annika Lidström; [2007]
  Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att belysa problemen med att jobba skift, främst nattpassen. Utryckningsavdelningen kräver bemanning dygnet runt och ständig beredskap för att rycka ut när något brott begås eller när polisens hjälp behövs. Det är främst skiftarbete, som innefattar nattjänstgöring, som inkräktar på fritid. LÄS MER

 2. 2. Hur ska en individ i åldern 20-30 år lägga upp sitt sparande? : råd från tre banker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annika Fasth; Malin Lidström; [2005]
  Nyckelord :20-30 år; sparande; nyttomaximering; investering; konsumtion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utreda hur en individ i åldern 20-30 som är ensamstående och utan barn ska lägga upp sitt sparande. Vi jämförde teorier inom området och ekonomiska rådgivares förslag på sparande för att se om rådgivarna råder den valda åldersgruppen i riktning mot att agera så ekonomiskt som möjligt. LÄS MER