Sökning: "Annika Lindh"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annika Lindh.

 1. 1. Fysisk aktivitet : –påverkan på välbefinnandet hos kvinnor med övervikt eller fetma

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Annika Lindh; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är ett ökande problem i dagens samhälle och kan leda till många negativa konsekvenser för såväl individ som samhälle. Personer med övervikt och fetma har en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes typ 2. LÄS MER

 2. 2. Effekt av löpmagsförskjutning på mjölkproduktion, hälsa och utslagning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annika Lindh; [2010]
  Nyckelord :mjölkkor; löpmagsförskjutning; mjölkproduktion; reproduktion; utslagning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utan leken stannar livet - en studie om pedagogers uppfattningar om sitt förhållningssätt till barns lek

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Annika Hagberg; Malin Lindh; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att belysa pedagogers uppfattningar om sitt förhållningssätt till barns lek. Metoddelen bygger på intervjuer med sex förskollärare, fem kvinnliga och en manlig. LÄS MER