Sökning: "Annika Lindström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annika Lindström.

 1. 1. Hörde jag en melodi? : Om musikskapande i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Annika Norberg; [2016]
  Nyckelord :musik; kreativitet; musikdidaktik; musikskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka musikskapande som pedagogisk aktivitet i musikämnet i grundskolan. Några delsyften har varit att undersöka hur musikskapandemoment planeras och genomför i skolan, undersöka vad det finns för undervisningsmaterial tillgängligt som berör musikskapande, men även beskriva olika pedagogiska strategier vid skapandemoment. LÄS MER

 2. 2. Lugnare katter på kliniken? : en studie om användningen av syntetiska analoger tillfelina ansiktsferomoner på svenska djursjukhus

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annika Lindström ; [2009]
  Nyckelord :feromoner ; katthantering; djuromvårdnad; stress; djursjukhus; feromonterapi; katt;

  Sammanfattning : Pheromones are chemical substances representing very specific signal messages within a species. Although a lot remains unknown about their precise effects, it is known that pheromones influence the behaviour of the receiver. LÄS MER