Sökning: "Annika Lodén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Lodén.

  1. 1. Existentiella samtal med äldre män : Kan det stärka deras psykiska hälsa?

    Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan StockholmEnskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

    Författare :Annika Lodén; [2017]
    Nyckelord :Äldre; psykisk ohälsa; självmord; existentiell hälsa; män; samtal;

    Sammanfattning : I dagens samhälle eftersträvas ungdomlighet. Det gråa håret färgas och begynnande rynkorsminkas över. Journalisten och författaren Arvid Lagercrantz har skrivit förordet till en bokredigerad av filosofie magister och sjuksköterskan Susanne Rolfner Suvanto. Lagercrantzbelyser att det inte alltid är så roligt att bli äldre. LÄS MER