Sökning: "Annika Lundwall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annika Lundwall.

 1. 1. Det handlar inte om vad man gör utan hur man gör det : om arbetskultur och vikten av ett hållbart förhållningssätt till sitt yrke och arbete som landskapsarkitekt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Annika Lundwall; [2010]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; arbetskultur; personlig effektivitet; stress; kvalitetsledningssystem;

  Sammanfattning : While studying at the landscape architect program in Uppsala I found stress to play a major roll in the education. To help myself and others to handle the negative stress within the profession and the education I choose to write my thesis about landscape architects' work cultures. LÄS MER

 2. 2. Egnahemsviken : ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Annika Lundwall; [2008]
  Nyckelord :strand; ekologi; gestaltning; brygga; strandpromenad;

  Sammanfattning : På ön Ramsö i Waxholms skärgård har en konflikt uppstått. Längs Egnahemsvikens strand har det under årens lopp byggts en större mängd bryggor, några med bygglov andra utan. Bryggorna har blivit större och strandzonen mer och mer privatiserad. LÄS MER