Sökning: "Annika Maria Carlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Maria Carlsson.

  1. 1. Laddat : eller oladdat vapen i hölstret?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Annika Björk; Maria G. Nilsson; [2007]
    Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Vapen mm;

    Sammanfattning : Denna rapport belyser avsnittet om polisens vapenhantering i Lars-Göran Carlsson utredning ”Utredning om polisens uniformering och särskilda hjälpmedel vid våldsanvändning”. I rapporten föreslås att svensk polis ska bära vapnet med en patron i patronläget. LÄS MER