Sökning: "Annika Nåfors"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annika Nåfors.

 1. 1. Ledarintelligens, värderingar och personlighetsegenskaper

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Annika Nåfors; [2015]
  Nyckelord :Charitable leadership; leader´s value; universalism; Medmänskligt ledarskap; ledarens värdegrund; universalism;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur personlighetsdrag kan relateras till egenskaper för medmänskligt ledarskap. Därutöver var syftet att studera värderingars samband med ledarintelligens och ledarens värdegrund. LÄS MER

 2. 2. Ledarstilens betydelse för samordnad utveckling

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annika Nåfors; [2011-09-08]
  Nyckelord :Samordnad utveckling; ledarska; ledarstil;

  Sammanfattning : Organisationers krav på ständiga förbättringar har lett till att investeringar inomIS/IT har ökat samtidigt som det finns ett missnöje med frånvaron av tydligaffärs- och verksamhetsnytta och antalet krisprojekt ökar. Trots det framställsIS/IT ofta som den stora möjliggöraren till ökad konkurrenskraft och paradoxaltnog ökar investeringarna i takt med att jakten på allt bättre resultatet skaåstadkommas med mindre resurser. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av systemutvecklingsutbildningar i Sverige med tyngdpunkt på informatik : vad är det man utbildar inom?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it; Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Annika Nåfors; Maria Johnsson; [2008]
  Nyckelord :Grundad teori; Högskoleutbildning; Högskoleundervisning; Informatik; Systemutveckling;

  Sammanfattning : Vi lever i ett alltmer datoriserat samhälle där information och funktionella informationssystem är av största vikt. Detta gör att det är en stor efterfrågan på systemutvecklare och vår nyfikenhet i frågan har väckts genom att vi kände att vår utbildning inte passade in i den yrkesprofil som efterfrågas. LÄS MER