Sökning: "Annika Riekkola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Riekkola.

  1. 1. Den osynliga bibliotekarien? : En studie av meröppna bibliotek och professionen i Norrbotten och Västerbotten våren 2020

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Annika Riekkola; [2020]
    Nyckelord :More-opened; Public library; Profession; Jurisdiction; Identity; meröppet; folkbibliotek; profession; jurisdiktion; identitet;

    Sammanfattning : More-opened hours is a fast-growing service at public libraries in Sweden. The aim of this thesis is to examine how this new operations impacts the profession. LÄS MER