Sökning: "Annika Rosen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Annika Rosen.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Motivation eller bara gilla läget? : En kvalitativ studie om enhetschefers uppfattningar av medarbetarmotivation inom äldresomsorgen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :ANNIKA ROSÈN; SARA SCHMIDT; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Communicating in unfamiliar territories – A qualitative study of developing a sustainable online communication strategy for UD Trucks in Asia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Andreas Rosén; [2011-09-15]
  Nyckelord :Integrated market communication IMC ; B2B communication in Asia; social network sites SNS ;

  Sammanfattning : Title: Communicating in unfamiliar territories – A qualitative study of developing a sustainable online communication strategy for UD Trucks in AsiaAuthor: Andreas Rosén 840301-5558Semester: Spring 2011Tutor: Annika BergströmNumber of pages: 77 (six appendixes)Purpose: The purpose of this study is to create a sustainable online communication strategyMethodology: The methodology used in this thesis is qualitative and quantitative.Key findings: In this thesis I have presented a suggestion how a Japanese truck brand should work online. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av lärlingar: en undersökning om yrkeslärares och handledares roller vid bedömningen av lärlingseleven på lärlingsplatsen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Rosén; Ann-Kristin Eriksson Bergestig; [2011]
  Nyckelord :Yrkeslärare; handledare; roller; lärlingsförsöket; ;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Lärlingsutbildningen ska verka för kvalité och bredd inom yrkesutbildningen, där lärlingseleven ska lära sigfärdigheter som kan användas hos olika arbetsgivare. Mellan skolan och arbetsplatsen finns det en kulturelltransferproblematik som ger en sämre kvalité inom lärlingsutbildningen. LÄS MER