Sökning: "Annika Rosenqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annika Rosenqvist.

 1. 1. Mottagande till grundsärskolan - Livets lotteri

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annika Hellman; [2014-04-10]
  Nyckelord :kommunens rutiner; mottagande till grundsärskolan; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att studera kommuners rutiner vid mottagande till grundsärskolan och särskiljande skolformer. Detta utifrån elevhälsoteams etablerade erfarenheter och med fokus på elever med utländsk bakgrund. Teori: Uppsatsen har ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Att inte vara med : Pedagogers beskrivning om sitt arbete i förskolan med barn som har ett inagerande beteende.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Christel Lundberg; Annika Rosenqvist; [2011]
  Nyckelord :beteende; lek; inagerande; kommunikation; pedagogens förhållningssätt; samspel;

  Sammanfattning : BakgrundI kapitlet bakgrund ger vi en beskrivning av barn med ett inagerande beteende ochpedagogernas betydelse för dessa barn. Vi redogör också för lekens, samspelets,kommunikationens och föräldrasamverkans betydelse för barn med ett inagerande beteende. I bakgrunden redogörs även relevant forskning. LÄS MER

 3. 3. TENS- och akupunkturbehandling. Alternativ att lindra lidande och förbättra livskvalitet i palliativ vård?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Annika Rosenqvist; Ella Äng; [2007-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transcutan elektrisk nervstimuleringsbehandling (TENS) och akupunkturbehandling utövas mer och mer i den moderna hälso- och sjukvården. Båda dessa behandlingsformer har utövats sedan runt 2000 f kr mot en mängd olika tillstånd. LÄS MER