Sökning: "Annika Söberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annika Söberg.

 1. 1. Har befrielseteologin någon förankring i den latinamerikanska kulturen? : Brasilien som exempel

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Annika Söberg; [2002]
  Nyckelord :fattigdom; befrielseteologi; Brasilien; Latinamerika; marxism; medvetandegörande; kyrkohistoria; dogmatik; synkretism; våldets spiral; förtryck; inkulturationsteologi; basförsamling; Gustavo Gutiérrez; Helder Camara; Leonardo Boff;

  Sammanfattning : Den latinamerikanska befrielseteologin har nått ut över världen. I alla fall till en del grupper. De radikala katolska befrielseteologerna och deras medkämpar har med hjälp av Bibeln kombinerad med samhällsvetenskaplig analys ökat medvetenheten om de sociala och ekonomiska orättvisorna men de har inte lyckats lösa problemen. LÄS MER

 2. 2. Sagans betydelse för barnets andliga utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Annika Söberg; [2001]
  Nyckelord :religionspedagogik; utvecklingspsykologi; religionsdidaktik; sagoläsning; saga; moralutveckling; fantasi; livsfrågor; andlig utveckling;

  Sammanfattning : En dag frågade jag mig vad sagan kan betyda för barnets andliga utveckling. Andlighet är för mig förmåga att känna kärlek, att kunna ge utan egen vinning samt att se något utöver det synliga. Andlig utveckling och personlighetsutveckling hör ihop. LÄS MER