Sökning: "Annika Sevandersson Hansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Sevandersson Hansen.

  1. 1. Rätt till autonomi? : Den äldre patientens autonomi på akutmottagningen utifrån sjuksköterskors levda erfarenheter

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Elin Ekestubbe Jernby; Annika Sevandersson Hansen; [2019]
    Nyckelord :Autonomy; emergency department; experience; interview; nurses; patient participation; phenomenology; reflective lifeworld research; Akutmottagning; autonomi; erfarenhet; fenomenologi; intervju; patientdelaktighet; reflekterande livsvärldsteori; sjuksköterskor;

    Sammanfattning : Bakgrund: Äldre människor är en återkommande patientgrupp på akutmottagningen. Vid sjukdom har den äldre ofta nedsatt förmåga och är sårbar. Det finns då en risk att autonomin inte tillgodoses och att värdigheten kränks. LÄS MER