Sökning: "Annika Sjögren Hansson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Sjögren Hansson.

  1. 1. Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två organisationstypers introduktionsprocess

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Annika Hansson; Caroline Sjögren; Matilda Paulstrup; [2012]
    Nyckelord :semiprofessionell organisation; professionell organisation; introduktion; introduktionsprocess; organisationskultur; Social Sciences;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två olika organisationstyper Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Författare: Annika Hansson, Matilda Paulstrup, Caroline Sjögren Handledare: Michael Johansson & Christer Eldh Nyckelord: Introduktion, Introduktionsprocess, semiprofessionell organisation, professionell organisation, organisationskultur Problem: Konceptet Human Resource Management har de senaste decennierna tagit fart. I tidigare forskning talas det mycket om konceptet och en nyare inriktning inom ämnet, Talent Management (TM). LÄS MER