Sökning: "Annika Sjögren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annika Sjögren.

 1. 1. FRÅN FLYKTINGSTRÖM TILL FLYKTINGKATASTROF En studie om hur Göteborgs-Posten skildrar flyktingar, asylsökande och migranter under juli-september 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annika Andersson; Camilla Sjögren; Lisa Rask; [2016-01-25]
  Nyckelord :Flykting; Asylsökande; Migrant; Göteborgs-Posten; Dagordningsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att ta reda på hur flyktingar, asylsökande och migranter framställdesi Göteborgs-Posten under en tremånadersperiod. För att göra detta ställdes följande frågor: Hurframställs flyktingar, asylsökande och migranter i Göteborgs-Posten under perioden juli-september2015? Vilka teman kan urskiljas i de undersökta artiklarna om flyktingar, asylsökande ochmigranter? På vilket sätt framställs flyktingar, asylsökande och migranter i förhållande till förekomstenav teman? För att göra detta har vi undersökt alla artiklar under perioden juli-september2015 som innehåller något av följande sökord: flykting, asylsökande och/eller migrant. LÄS MER

 2. 2. Den reflekterande ledarrollen i sociala organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annika Sjögren Arvidson; [2013]
  Nyckelord :Reflection; action; leadership; organization; Reflektion; handling; ledarskap; reflektion;

  Sammanfattning : Abstract   Author: Annika Sjögren Arvidson Title: The reflective leadership role in social service organizations   Supervisor: Anders Giertz Assessor: Jan Petersson     I have studied the leadership role of unit managers in social service organizations and their relationship to the concept of reflective approach. I started from a curiosity about how and if unit managers within social services use the concept reflective approach in their leadership role, and how their organizations look upon this and what the consequences are. LÄS MER

 3. 3. Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två organisationstypers introduktionsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Annika Hansson; Caroline Sjögren; Matilda Paulstrup; [2012]
  Nyckelord :semiprofessionell organisation; professionell organisation; introduktion; introduktionsprocess; organisationskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Grattis du är anställd - men vad händer sen? En komparativ studie mellan två olika organisationstyper Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: SMKK01 Service Management: Examensarbete kandidatexamen, 15 hp, VT2012 Författare: Annika Hansson, Matilda Paulstrup, Caroline Sjögren Handledare: Michael Johansson & Christer Eldh Nyckelord: Introduktion, Introduktionsprocess, semiprofessionell organisation, professionell organisation, organisationskultur Problem: Konceptet Human Resource Management har de senaste decennierna tagit fart. I tidigare forskning talas det mycket om konceptet och en nyare inriktning inom ämnet, Talent Management (TM). LÄS MER