Sökning: "Annika Skogar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annika Skogar.

 1. 1. Språkliga utmaningar i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Skogar; [2019]
  Nyckelord :samhällskunskap; språkutvecklande undervisning; Jim Cummins; begrepp;

  Sammanfattning : Som en följd av en ökad migration i världen har idag cirka 32 procent av eleverna i den svenska gymnasieskolan utländsk bakgrund. De senaste åren har dessutom andelen nyanlända elever ökat stort – år 2017 gick ungefär var tionde gymnasielev på språkintroduktion. LÄS MER

 2. 2. "Everything is because of my husband"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annika Skogar; [2013]
  Nyckelord :Political Representation; Voting behaviour; Women; India; Citizenship; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The political participation of women is an important indicator of the degree of gender equality in certain country. In India, which is often referred to as the world’s largest democracy, the national parliament consists of only 11 % women. LÄS MER

 3. 3. Europeisk spill-over i Somalia?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Skogar; Natali Jenner; [2012]
  Nyckelord :GUSP; EU; Somalia; institutionella förändringar; spill-over; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europeiska Unionen har sedan i början av 1990-talet funnits på plats i Somalia för att bistå i arbetet med att återuppbygga det konflikthärjade landet. Parallellt med denna närvaro har en rad institutionella förändringar skett inom unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). LÄS MER