Sökning: "Annika Strandman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Annika Strandman.

 1. 1. Alltjämt i skuggan av mannen? : En genusbaserad diskursanalys av läromedlet Perspektiv på historien 1b

  Master-uppsats, Historia

  Författare :Annika Strandman; [2011]
  Nyckelord :Diskursanalys; genus; genustrappa; genuskontrakt; jämställdhet; kvinnohistoria;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en genusinriktad och diskursanalytisk studie som undersöker det nya läromedlet Perspektiv på historien 1b, (2011), som utkommit i samband med de nya kursplanerna i historia och läromedlet är specifikt gjord för kursen historia 1b. I studien analyseras om nämnda läromedel har ett genusperspektiv och om den nya kursplanen förespråkar ett sådant. LÄS MER

 2. 2. Förklaringar till Förintelsen? : En historiedidaktisk studie som undersöker de olika förklaringar till Förintelsen som man kan eventuellt kan finna i ...om detta må ni berätta...

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Annika Strandman; [2011]
  Nyckelord :Förintelsen; förklaringsmodeller; funktionalistisk; intentionalistisk; antisemitisk; eliminationistisk; byråkratisk; socialpsykologisk; ideologisk.;

  Sammanfattning : Studien behandlar, den av myndigheten Forum för levande historia utgivna boken …om detta må ni berätta…, av Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine. I studien analyseras olika förklaringar till Förintelsen, som mer explicit eller implicit kan skönjas i texten. LÄS MER

 3. 3. Från äppelträd till svinalängor : En studie av kvinnoskildringen i Kvinnor och äppelträd och Sallys söner som jämförs med liknande motiv i Svinalängorna

  Kandidat-uppsats, Litteraturvetenskap

  Författare :Annika Strandman; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER