Sökning: "Annika Svedberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Svedberg.

  1. 1. Rummets betydelse för patientens välbefinnande och tillfrisknande

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Annika Eklund; Nina Svedberg; [2007]
    Nyckelord :healing environment; environment; ward; interior design; wellness; health care; experience; patients’ room;

    Sammanfattning : Patienter som är inlagda på vårdavdelningar på sjukhus har olika upplevelser av rummets utformning och inredning. Vår erfarenhet är att patientrum har vita väggar, textilier med diskreta färger och inga tavlor. LÄS MER