Sökning: "Annika Wärme"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annika Wärme.

  1. 1. Magnus Magnet : Ett arbetsmaterial för undervisning i fysik i grundskolans tidigare år

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Annika Sundqvist; Annika Wärme; [2010]
    Nyckelord :Fysik; magnetism; nyfikenhet; lust att lära;

    Sammanfattning : Syftet med detta utvecklingsarbete var att utifrån ett nyfikenhets­perspektiv skapa ett arbetsmaterial riktat till förskoleklass och skolår 1 i ämnet magnetism, samt att ta reda på vad begreppet nyfikenhet innebär.Produkten bestod av en högläsningsbok (Magnus Magnet) samt en lärarhandledning med arbetsgång och praktiska övningar. LÄS MER