Sökning: "Annika björk"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Annika björk.

 1. 1. ATT VÄXA SOM LÄRARE : En kvalitativ intervjustudie om textilläraresupplevelser av möjligheten till fortbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Annika Björk; [2021]
  Nyckelord :fortbildning; ramfaktorteori; textilslöjd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv undersöka textillärares uppfattning av sina möjligheter till fortbildning. Data har samlats in genom intervjuer med fem behöriga textillärare, undervisande i olika årskurser i grundskolan vid fyra grundskolor i en mellanstor kommun i Västsverige. LÄS MER

 2. 2. "Vi har brustit i våra rutiner" : En granskning om när lärares oro för barn ställs mot rutinens makt hos skolor och socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annika Dostál; Erika Björk; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Inse mitt värde och behåll mig en stund till : Ett undersökande projekt i hållbar textildesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annika Björk; [2015]
  Nyckelord :Sustainable design; textile design; consumption; changeable patterns; Hållbar design; textildesign; konsumtion; föränderliga mönster;

  Sammanfattning :  Inse mitt värde och behåll mig en stund till är ett utforskande projekt i hållbar textildesign. Huvudfokuset i projektet är att utforska vilka möjliga designlösningar som kan ge produkter egenskapen av föränderlighet och på så vis möjliggöra en förlängning av deras livscykler. LÄS MER

 4. 4. Vårda barn på allmän IVA : Det är att känna både oro och stimulans

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Kristofer Björk; Annika Mohr; [2014]
  Nyckelord :intensivvårdssjuksköterska; barn; allmän IVA; upplevelser; föräldrar; osäkerhet; stimulerande; kollegialt stöd;

  Sammanfattning : I Sverige finns det inte en speciell intensivvårdsavdelning (IVA) för barn på alla sjukhus utan de flesta sjukhus har en så kallad allmän IVA där större delen av patienterna som vårdas är vuxna. Det är lite annorlunda att vårda barn eftersom de har fysiologiska, anatomiska och utvecklingsmässiga skillnader i jämförelse med vuxna och därför kan de heller inte ses som små vuxna. LÄS MER

 5. 5. Läsning i ny kostym : En aktionsforskningsstudie om elevers läsning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Annika Björk; [2012]
  Nyckelord :Reading development; The Kiwi method; touchpad; perceptual abilities; läsutveckling; Kiwimetoden; pekplatta; perceptuella förmågor;

  Sammanfattning : Dagens samhälle med ett allt snabbare tempo skapar ny teknik som blir ålderdomligt redan dagenefter. Samtidigt underlättar tekniken informationsspridningen. Detta ställer höga krav på skolansom ska rusta eleverna inför framtiden. LÄS MER