Sökning: "Annikka Björk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Annikka Björk.

  1. 1. Gärningsculpabedömningar vid frivilligt själväventyrande

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Annikka Björk; [2019]
    Nyckelord :Gärningsculpa; självmord; själväventyrande; vållande till annans död; fentanyl;

    Sammanfattning : .... LÄS MER