Sökning: "Annmarie Viklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annmarie Viklund.

 1. 1. Heteronormen under lupp : Queerteoretiska analyser av skönlitterära verk som används i gymnasieskolans svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Hanna Gustafsson; Annmarie Viklund; [2020]
  Nyckelord :gymnasieskolan; heteronormativitet; kön; könsidentitet; könsroller; litteraturundervisning; normkritisk pedagogik; queera läsningar; queerteori; svenskämnet;

  Sammanfattning : Denna studie utreder vilka skönlitterära verk svensklärare arbetar med i svenskundervisningen på gymnasienivå. Syftet är att urskilja huruvida de litterära verken möjliggör identifiering med karaktärer för elever som inte identifierar sig med heteronormativiteten. LÄS MER

 2. 2. Hemgården i Gävle : En studie om Hemgårdens verksamhet åren 1934–1944

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Annmarie Viklund; [2019]
  Nyckelord :settlementrörelsen; hemgårdsrörelsen; Hemgården i Gävle; Arbetarnas Bildningsförbund; Kvinnliga Turist- och Gymnastikringen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utreda varför den engelska settlementrörelsen kom att etableras i Sverige, och vilket samband det hade med industrialiseringsprocessen. Settlementrörelsen uppstod bland annat som en reaktion mot industrisamhällets exploatering av arbetarklassen och ledde till krav om en fritid efter arbetet. LÄS MER