Sökning: "Annorlunda Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Annorlunda Nilsson.

 1. 1. Musikundret Billie Eilish: en analys av Billie Eilish musik och produktionsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Billie Eilish; musikaliska aspekter; produktionsanalys; produktionsprocess; musikproduktion.;

  Sammanfattning : Billie Eilish är en artist som slagit igenom stort det senaste året. Hon har vunnit ett flertal priser för sitt arbete och sina produktioner, och är en av världens största artister i skrivande stund. LÄS MER

 2. 2. Vuxna barns erfarenheter av att växa upp i en familj med alkoholproblem : en kvalitativ innehållsanalys av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Caroline Letterlöv; Sofia Rappe Nilsson; [2020]
  Nyckelord :alcohol problems; child; parent; alkoholproblematik; barn; förälder;

  Sammanfattning : Att växa upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik kan få konsekvenser för barnet, dels under uppväxten men även i vuxen ålder. Den här studien undersöker biografiska narrativ av skam och stigmatisering under uppväxten hos vuxna barn som vuxit upp med en förälder/föräldrar med en alkoholproblematik. LÄS MER

 3. 3. Uppfattning och upplevelse av färg i rum : hur färg påverkar vår känsla av trivsel och rumslighet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Odd Nilsson; [2020]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; färg; färg perception; miljöpsykologi; kulör; rumslighet; busskur; NCS;

  Sammanfattning : En kandidatuppsats i landskapsarkitektur som undersöker hur färg påverkar människans känsla av ett rum, med avseende på hur vi trivs och hur vårt psykiska välmående förändras av rummet. Forskning på färg är komplext, tätt sammanvävt med form och ljus. Denna studie använder sig av färgsystemet Natural Colour System, NCS. LÄS MER

 4. 4. Anställningsotrygghet, upplevt psykiskt välmående och socialt samspel bland anställda inom livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Nilsson; Marie Tuvesson; Elina Rietz; [2020]
  Nyckelord :Job insecurity; experienced mental well-being; social support between colleagues; employment situation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine if there is a covariance between job insecurity and the experienced mental well-being with the factor social interaction between co-workers as a mediating effect. This was studied through a web survey where experienced mental well-being, social interaction and job insecurity was measured with construct validated surveys. LÄS MER

 5. 5. Är ni beredda att ta hand om oss? : en litteraturöversikt som belyser sjuksköterskors och omvårdnadsteamets erfarenheter inom omvårdnad av personer mede intellektuell funktionsnedsättning och demens.

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefin Nilsson; Paulina Raunio; [2020]
  Nyckelord :Dementia; Intellectual disability; Nurses; Nursing staff; Person-centered care; Demens; Intellektuell funktionsnedsättning; Omvårdnadsteamet; Personcentrerad vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Relaterat till en förbättrad medicinsk sjukvård beräknas 22 procent av världens befolkning år 2050 vara 60 år eller äldre vilket innebär en ökad belastning på hälso- och sjukvården. Personer över 65 år har en ökad risk att utveckla demens och 2030 beräknas miljontals människor ha någon form av demensdiagnos. LÄS MER