Sökning: "Annsofie Albrektsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annsofie Albrektsson.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Acinetobacter baumanii

  Magister-uppsats,

  Författare :Annsofie Albrektsson; Josefin Karlström; [2019-06-20]
  Nyckelord :Acinetobacter baumanii; Intensivvårdssjuksköterskor; Intensivvård; Upplevelse;

  Sammanfattning : Background: Acinetobacter baumanii is a multi-resistant bacteria that occurs mainly inintensive care departments. Its high survival on surfaces in the healthcare environment and itsresistance against antibiotics causes a threat to hospitals. Previous research on intensive carenurses’ experiences of caring for patients with A. baumanii is limited. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSE AV ATT MÖTA PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA INOM DEN SOMATISKA VÅRDEN : - EN INTERVJUSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecca Höwing; Annsofie Albrektsson; [2016]
  Nyckelord :Bemötande; erfarenhet; psykisk ohälsa; tidsbrist; utbildning; vårdmiljö; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas idag ungefär 20 % av befolkningen av psykisk ohälsa, vilket är en ökning sedan 1990-talet. Symtom på psykisk ohälsa kan vara ångest och nedstämdhet som ökar i styrka eller blir bestående. LÄS MER