Sökning: "Annsofie Norling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Annsofie Norling.

 1. 1. Kvinnliga immigranters uppfattningar kring antikonception

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Myrsäter; Annsofie Norling; [2019]
  Nyckelord :Kvinnliga immigranter; barnmorska; antikonception;

  Sammanfattning : Inledning/ bakgrund: I Sverige är sexualundervisning och antikonceptionsanvändning utbredd. Sverige har de senaste åren tagit emot många immigranter från olika kulturer, däribland många kvinnliga immigranter. Detta ställer nya krav på vården och rådgivningen kring antikonception och även krav på barnmorskan och hennes roll. LÄS MER

 2. 2. Familjers upplevelser av att vara närstående till en vuxen person som har en cancersjukdom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Nilsson; Annsofie Norling; [2009]
  Nyckelord :cancer; familj; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva familjers upplevelser av att vara närstående till en vuxen person som har en cancersjukdom. Eftersom cancer är en vanligt förekommande sjukdom innebär detta att många människor kommer i kontakt med den på något sätt. LÄS MER