Sökning: "Annual Accounts Act"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Annual Accounts Act.

 1. 1. New legal requirements for sustainability reporting in Sweden : its influence on the content of the reports

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Månsson; Anna Törnroos; [2019]
  Nyckelord :Assurance; Comparability; Content; Sustainability regulation; Sustainability report; Transparency; Verifiability; Quality;

  Sammanfattning : In 2017 changes (SFS 2016:947) for sustainability reporting in Sweden were made in the Annual Accounts Act (SFS 1995:1554). Since the regulation was recently imposed, there is little evidence for how it has impacted the content of sustainability reports. LÄS MER

 2. 2. Disclosures of diversity: a study of whether Swedish firms talk their walk

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Karin Enquist; Ninnie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Diversity Policy; Board of Directors; Board Room; EU Directive; Disclosures;

  Sammanfattning : Societal demands for sustainability in combination with laws and regulations on how to report on sustainability have enforced firms to both act on stakeholders' demands and to report in accordance with laws and regulations. Diversity has become an essential part of sustainability, and diversity in the context of the board room is of particular interest. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering : Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) och dess påverkan på den svenska möbelindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Eriksson; Linnéa Krusenvik; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; sustainability reporting; legitimacy; signalling; stakeholder; environment; social responsibility; economy; CSR; adaption; greenwashing; amendment; Hållbarhet; hållbarhetsrapportering; legitimitet; signalering; intressent; miljö; socialt ansvar; ekonomi; CSR; anpassning; greenwashing; lagreglering;

  Sammanfattning : Hur företag ska arbeta för att uppfattas som legitima av samhället har förändrats över tid och det innefattar även arbetet med hållbarhetsfrågor. Förr var frågor rörande miljö och sociala förhållanden inte av relevans i de flesta företag, utan fokus låg främst på de ekonomiska aspekterna av verksamheten. LÄS MER

 4. 4. ÅRL:s krav på hållbarhetsrapport i större företag : En utredning av de nya reglerna med särskilt fokus på revisorernas granskningsroll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Svernlöv; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; Bolagsrätt; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Under 2018 kommer omkring 1.600 svenska företag av en viss storlek att för första gången upprätta en hållbarhetsrapport som är lagstadgad i 6 kap. 10-14 §§ Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. LÄS MER

 5. 5. Hur har nya lagkrav påverkat noterade företags hållbarhetsredovisning? : En kvalitativ fallstudie gjord på företag noterade på Small Cap inom konfektions- och finansbranschen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Vinberg; Ragnar Appelberg; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reporting; GRI; Act 2016: 947 amending the Annual Accounts Act 1995: 1554 ; Legislation; Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; GRI; Lag 2016:947 om ändring i årsredovisningslagen 1995:1554 ; Lagstiftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 december 2016 trädde Lag (2016:947) om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554) i kraft. Syftet är att göra hållbarhetsredovisningen mer transparent och jämförbar. LÄS MER