Sökning: "Annual Accounts Act"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Annual Accounts Act.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL - vilket ansvar har styrelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbart företagande; Hållbarhetsrapportering; Aktiebolagsrätt; Bolagsstyrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the end of 2016, Swedish companies of a certain size are obliged to prepare a sustainability report with information relating to the companies' work on sustainability. This essay describes the regulations in the Annual Accounts Act (ÅRL) on sustainability reporting for companies of a certain size as a result of EU Directive 2014/95/EU. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning – en hållbar affär?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Altay Hakyemez; Adrian Thorängen; Åsa Ståhlbrand; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSP; CFP; Lönsamhet; Non-financial reporting; Sustainability; profitability; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to examine if there are financial purposes for companies to create sustainability reports, by comparing the quality of sustainability reports with profitability for swedish public companies, listed on Nasdaq OMX Stockholm, that are subject to the 6 chapter 10 § Annual Accounts Act by the year of 2018, that earlier haven’t created a sustainability report. Methodology: Quantitative research with deductive reasoning where the statistical methodology is made up of regression analysis with bivariate linear model with companies Corporate Social Performance (CSP) as independent variable and companies Corporate Financial Performance (CFP) as dependent variable. LÄS MER

 3. 3. Styrsystem och hållbarhetsrapportering : En kvalitativ studie om hur styrsystem används inom dagligvaruhandeln för att arbeta hållbart samt vilken roll hållbarhetsrapporten har i butikers styrsystem

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nicole Dreje; Lucas Olsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; Hållbarhetsredovisning; Styrsystem; Intressentteorin; Medarbetare; Användbarhet;

  Sammanfattning : Sustainability is a more relevant subject today than it has ever been before. A common definition of sustainability is to divide it into three dimensions, economic, social and environmental sustainability. Back in time, companies have been reporting their sustainability work for a long time. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning i bankbranschen : En kvalitativ studie över hur banker kommunicerar sitt hållbarhetsarbete

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alex Truong; Walid Dost; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; standardization; theory of legitimacy; stakeholder theory; institutional theory; CSR.; Hållbarhetsredovisning; legitimitetsteori; intressentteori; institutionell teori; CSR.;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning är ett instrument som har två grundläggande funktioner: ett instrument för ökad transparens och ett för styrning av hållbarhetsprocesser. Transparensperspektivet innefattar hur företaget genom sin hållbarhetsredovisning kan presentera sitt hållbarhetsarbete så att det blir mer synligt för dess intressenter. LÄS MER

 5. 5. Svenska börsbolags val av ramverk ihållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lucas Jansson; Linn Lindén; [2019]
  Nyckelord :sustainability reporting; frameworks; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapport; ramverk; standarder;

  Sammanfattning : År 1992 gick startskottet för att hållbarhet skulle bli företags skyldighet utifrån tidigare sattaglobala hållbarhetsmål. Detta medförde en diskussion om hur hållbarhet skulle rapporteras.Inte förrän 25 år senare anammas detta som ett lagkrav för större företag i Sverige. LÄS MER