Sökning: "Annual report"

Visar resultat 1 - 5 av 737 uppsatser innehållade orden Annual report.

 1. 1. En undersökning av sambandet mellan upplysningskvalitet och aktieprisättning : En kvantitativ studie om effektiv prissättning av aktievärde

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Axel Krusell; Ludvig Wikman; [2022]
  Nyckelord :Disclosure quality; Stockmissvaluation; Nasdaq Stockholm; Notes; Financial reports; Upplysningskvalitet; Felvärdering; Nasdaq Stockholm; Noter; Finansiella rapporter;

  Sammanfattning : The annual report works as a source of information and basis for decision making for investors where disclosure quality varies between different companies. There is an inherent problem in a conflict of interest between the principal and agent where disclosure quality might suffer because of hidden negative information in ambiguous reasoning. LÄS MER

 2. 2. Byggnadsteknisk och ekonomisk utvärdering av solceller vid takbyte : Med avseende på korrugerat plåtsadeltak och låglutande platt tak

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Hadi Nakib; Mohamad Assaf; [2022]
  Nyckelord :Solcell; Tak; Livslängd; Solcellinfästning; Lönsamhet; Takbyte; Hållbarhet; Solcellsmonteringssystem; Solcellsanläggning; Återbetalningstid; Elpriser; Konstruktion.;

  Sammanfattning : Gräslöken is a tenant-owner association that owns real-estate and controls the electricity usage in certain areas in Årsta – Uppsala. Gränslöken strives for producing electricity by using solar cells, which helps improve their future environmental plans. LÄS MER

 3. 3. SDG 13 in Sweden and the United Kingdom : A comparative study of how Sweden and the United Kingdom are working towards the Sustainable Development Goals regarding the climate

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ellen Ronnebring; [2022]
  Nyckelord :Climate change; Sustainable Development Goals; Sweden; United Kingdom; Sverige; Storbritannien; Globala Målen; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Climate change is one of the hottest topics on the globe as of right now. The deadline of reaching both the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement is getting closer, and actions are needed. This thesis focus on how two countries, Sweden and the United Kingdom are working towards achieving goal 13 of the Sustainable Development Goals. LÄS MER

 4. 4. Revisionsberättelser under en pandemi : En kvantitativ studie om finansiella faktorers samband med orena revisionsberättelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Lindahl; Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :Audit report; Audit quality; Equity ratio; Operating margin; Return on total capital; Liquidity; Loss; Agency theory; Revisionsberättelse; Revisionskvalitet; Soliditet; Rörelsemarginal; Räntabilitet på totalt kapital; Likviditet; Förlust; Agentteorin;

  Sammanfattning : I mars 2020 informerade Folkhälsomyndigheten om en global pandemi. Arbetsgivare tvingades uppmana sina medarbetare att arbeta hemifrån vilket bland annat påverkade revisorernas arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. The Localization Agenda and its Effects on Humanitarian Operations : A Comparative Case Study of Haiti and Bangladesh

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Karina Esmail; [2022]
  Nyckelord :Localization; Bangladesh; Haiti; Grand Bargain; IASC;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the localisation agenda in humanitarian aid put forward during the 2016 Grand Bargain. The thesis aims to prove that localisation remains a high level concept with little effective implementation in humanitarian contexts. LÄS MER