Sökning: "Anonyma Alkoholister"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Anonyma Alkoholister.

 1. 1. En kvalitativ kandidatuppsats om andligheten i tolvstegsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mattias Axelsson; Idiris Salah; [2023]
  Nyckelord :Tolvstegsprogrammet; Andlighet; Religion; Missbruk; Anonyma Alkoholister; Gud; Mening och Mening i livet;

  Sammanfattning : This study examines Swedish therapists' perception of spirituality and the meaning it has forclients in the twelve step program. The following study is based on eight different qualitativeinterviews with drug and alcohol therapists at eight different private and state owned addictionfacilities in southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. ”Jag bekänner inför dig, helige Gud” : En komparativ teologisk analys av Tolvstegsprogrammet Anonyma alkoholisters rit och högmässans rit

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Anna Bergström; [2023]
  Nyckelord :Liturgi; Rit; Ordo; Anonyma alkoholister; Tolvstegsprogram; Bekännelse; Högmässa; Skam; Juxtaposition; Causa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av socialt stöd och motivation inom Anonyma alkoholister : En kvalitativ undersökning av individers upplevelser kring socialt stöd och motivation samt dess påverkan av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jacqueline Ericsson; Linnéa Hansson; [2022]
  Nyckelord :Social work; alcoholism; alcohol-abuse; Anonymous Alcoholics; motivation; social support; Socialt arbete; alkoholism; alkoholmissbruk; Anonyma alkoholister; motivationsarbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how active participants in Alcoholics Anonymous experience the importance of social support and motivation within the group to maintain sobriety, and how this was affected by the covid-19 pandemic. The purpose is answered based on two questions: What significance does social support and motivation have for individual participants in Alcoholics Anonymous for maintaining sobriety? What opportunities have existed to provide continued social support during the pandemic and has the pandemic affected the motivation of the individual participants? The study uses a qualitative method consisting of semi-structured interviews with two active participants in Alcoholics Anonymous and six active participants who hold a position of trust as group service representatives in Alcoholics Anonymous. LÄS MER

 4. 4. En artificiell känsla av ett jag : En mikro-etnografisk studie om medberoendetillstånd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ingegerd Bohlin; [2022]
  Nyckelord :Co-dependency; Sense of self; 12 steps; Medberoende; Anhörig; Konsekvenser; Beroende; 12-stegsprogrammet; Anonyma Alkoholister; AA; Al-Anon; ACA; Co-Anon; Anknytning; Känsla av identitet;

  Sammanfattning : Beroende klassas som en familjesjukdom som bär med sig negativa konsekvenser för alla inblandade. De anhöriga riskerar även att själva utveckla ett medberoendetillstånd där deras tanke- känslo- och beteendemönster blir självdestruktivt. LÄS MER

 5. 5. Tolvstegprogrammet : Utifrån två psykologiska teorier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Christopher Wilson Oscarsson; [2022]
  Nyckelord :Anonyma Alkoholister; Anknytningsteori; Bowlby; Jung; Individuationsprocess;

  Sammanfattning : Abstract Med ambition att ta reda på vad i Tolvstegsprogrammet som hjälper människor till nykterhet har jag med denna studie tittat närmare på dels Tolvstegsprogrammet som metod, dels ställt det i jämförelse med Jungs och Bolwby psykologiska teorier. Resultatet visar att tolvstegsprogrammet fungerar om man kan följa de förutbestämda riktlinjerna med syfte att uppnå nykterhet. LÄS MER