Sökning: "Anonymiserad kamratrespons"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Anonymiserad kamratrespons.

 1. 1. Anonymiserad kamratrespons : Årskurs 8 elevers upplevelser av anonymiserad kamratrespons inom ämnet teknik

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hampus von Sparr; [2021]
  Nyckelord :Anonymiserad kamratrespons; kamratrespons;

  Sammanfattning : Anonymiserad kamratrespons är en del i den formativa bedömningen där elever har möjlighetatt fungera som resurs för varandra och på så vis hjälpa varandra att utvecklas. Dettautvecklingsarbete genomfördes i en klass i årskurs 8 i ett socioekonomiskt utsatt område. LÄS MER

 2. 2. Anonymiserad kamratrespons : Perspektiv på möjligheter och begränsningar i gymnasiets engelska skrivundervisning

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Mari Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Anonymiserad kamratrespons; kamratrespons; engelska; skrivundervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Kamratrespons där eleverna fungerar som resurser för varandra är en central del av den formativa bedömningen. Beroende på klassrumsmiljön är en konstruktiv kamratrespons dock mer eller mindre lätt att få till stånd. Detta utvecklingsarbete skedde i en klass som går andra året på ett gymnasialt ekonomiprogram. LÄS MER