Sökning: "Anonymisering"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Anonymisering.

 1. 1. "Normies don't know hardship": Incels och kvinnoförakt på digitala forum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Alva Svenning; Moa Åkne; [2020]
  Nyckelord :Incels; utanförskap; kvinnoförakt; maktförlust; stigma; manosfärer; hegemonisk maskulinitet; demokrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under senare år har uppkomsten av digitala mansrörelser varit ett antagonistiskt svar på en samhälleligt växande feminism. Dessa mansrörelser drivs av ett missnöje mot det samhälle som de anser svikit dem. I denna del av internet frodas också kvinnoföraktet. LÄS MER

 2. 2. “First year Evergirl at your service! So a couple of rules …” : En barnkulturell studie om fangemenskapens plats, rum och dialog med utgångspunkt i hemsidan Schoolforgoodandevil.com.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Ida Sääf; [2020]
  Nyckelord :Barnkultur; fangemenskap; barnkulturella platser och rum; fandom; fankultur; fandomstudier; dialog; digitala rum; School for Good and Evil; Soman Chainani; netnografi; social nätverksanalys; barndomsgeografi; heterotopia;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på villkor, kontroll och reglering av den barnkulturella platsen Schoolforgoodandevil.com och hur den tänkta målgruppen av barn rör sig inom platsen och dess rum. LÄS MER

 3. 3. Synthetic Data Generation for Anonymization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Reje; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Because of regulations but also from a need to find willing participants for surveys, any released data needs to have some sort of privacy preservation. Privacy preservation, however, always requires some sort of reduction of the utility of the data, how much can vary with the method. LÄS MER

 4. 4. Hantering av efterfrågevariationer i utgående transporter : En fallstudie om transporter & efterfrågevariationer hos Mejeriproducenten AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Hall; William Smygegård; [2020]
  Nyckelord :Mejeriprodukter; FMCG; efterfrågevariationer; kapacitetsplanering; resursutnyttjande; ruttplanering; fyllnadsgrad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Detaljhandelns utveckling har lett till en mer kundorienterad marknad. Samtidigt innehåller livsmedelsindustrin FMCG som kännetecknas av kort produktlivslängd och ledtid. Det innebär att företagen måste vara beredda på variationer i efterfrågan. Dessa efterfrågevariationer försvårar arbetet mot jämna materialflöden. LÄS MER

 5. 5. Digitaliserad kommersiell sexuell exploatering av barn och unga: : en kvalitativ undersökning om fenomenet, och professionellas preventiva arbete rörande barnsexhandeln i Norrbottens län

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carolina Asplund; Britta Lindmark; [2020]
  Nyckelord :Kommersiell sexuell exploatering; barnsexhandel; grooming; sugardating; digitalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur professionellas perspektiv undersöka digitaliserad kommersiell sexuell exploateringen av barn och unga samt hur olika aktörer arbetar för att förebygga och bekämpa förekomsten. Det framkommer vid tidigare forskning att internet och digitaliseringens utveckling påverkar hur kommersiell sexuell exploatering ser ut idag. LÄS MER