Sökning: "Anorexia kontrollbehov"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Anorexia kontrollbehov.

 1. 1. Spegel, spegel på väggen där : Unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristin Ekholm; Alice Tagesson; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; control; experience; illness; self-image; Anorexia nervosa; kontroll; ohälsa; självbild; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är den ätstörning som främst drabbar unga kvinnor. Sjukdomen är komplext och orsakas av sociokulturella, biologiska och psykologiska faktorer. Sjukdomsbilden innebär en överdriven viktnedgång som grundas i en förvrängd självbild. LÄS MER

 2. 2. Unga svenska kvinnors erfarenheter av att leva med Anorexia Nervosa : En självbiografistudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elsa Birgersson; Sofia Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; autobiography; daily life experiences; young women; Anorexia nervosa; biografi; dagligt liv; erfarenheter; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) innebär en viljestyrd viktnedgång där en låg sjukdomsinsikt ofta förekommer. Bland de psykiska sjukdomarna har AN den högsta mortaliteten och antalet som vårdas för sjukdomen har sedan 1990-talet tredubblats. LÄS MER

 3. 3. Patienters och sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad vid anorexia nervosa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecka Lindström; Tina Selling; [2016]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; sjuksköterska; patient; upplevelse; bemötande;

  Sammanfattning : Background: Anorexia nervosa is a common and very serious mental illness that most people know about. The fear of losing control and the low motivation for change makes it difficult for the patient to realize how serious the condition is. LÄS MER

 4. 4. Att börja äta eller sluta leva : Fem unga kvinnors berättelse om kampen mot anorexia och vägen tillbaka

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Bengtsson; Jessica Leander; [2015]
  Nyckelord :Anorexia; intervjuer; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som kännetecknas av extrem banting och självsvält. Sjukdomen kan leda till ett livshotande tillstånd. Anorexia är välkänt inom vården, trots detta är det den ledande psykiska sjukdomen som orsakar flest dödsfall. LÄS MER

 5. 5. "Nej tack, jag har redan ätit" : En litteraturstudie om hur kvinnor med anorexia nervosa upplever sin livsvärld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Charlotta Hansson; Mikaela Ekander Björck; [2014]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; upplevelser; livsvärld; kvinnor; ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en sjukdom som innebär att den drabbade svälter sig själv genom att inta en alltför låg mängd kalorier. Personen har en förvrängd självbild och uppfattar ofta sig själv som tjock. Sjukdomen påverkar både kropp och själ och många känner starkt hat mot sig själva och sin kropp. LÄS MER