Sökning: "Anorexia nervosa"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade orden Anorexia nervosa.

 1. 1. AKTIVITETSPROBLEMATIK HOS KVINNOR MED ANOREXIA NERVOSA En kvalitativ litteraturstudie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camilla Johansson; Anna Sköldberg; [2021-05-26]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; activity problems; occuptational therapy; autobiographies; women;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en ätstörning som karaktäriseras av överdriven fixering av mat och viktnedgång. Den populationsgrupp som oftast drabbas av sjukdomen är kvinnor i tonåren. Anorexia nervosa ger både fysiska och psykiska besvär, vilka leder till såväl funktionsnedsättningar som aktivitetsbegränsningar. LÄS MER

 2. 2. Att vårda tonåringar med Anorexia Nervosa – ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melina Sjöqvist; Jasmina Turan; [2021-03-02]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa AN ; upplevelse; omvårdnad; tonåringar; sjuksköterska;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig psykisk sjukdom med hög mortalitet.Tidigt insjuknande i tonåren leder till stor påverkan psykiskt och fysiskt och kräver ofta långbehandlingstid och mycket vårdresurser. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonals upplevelse av skam hos patienter med anorexia nervosa : - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Cimmerbeck Linnea; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; shame; healthcare professionals; qualitative method; interview study; Anorexia nervosa; skam; vårdpersonal; kvalitativ metod; intervjustudie;

  Sammanfattning : Several studies have shown that patients with anorexia nervosa (AN) have elevated levels of shame. To the researcher's knowledge there was a lack of research concerning how healthcare professionals experienced shame in their patients with AN when the study was conducted. LÄS MER

 4. 4. Spegel, spegel på väggen där : Unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristin Ekholm; Alice Tagesson; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; control; experience; illness; self-image; Anorexia nervosa; kontroll; ohälsa; självbild; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är den ätstörning som främst drabbar unga kvinnor. Sjukdomen är komplext och orsakas av sociokulturella, biologiska och psykologiska faktorer. Sjukdomsbilden innebär en överdriven viktnedgång som grundas i en förvrängd självbild. LÄS MER

 5. 5. Att förhålla sig professionellt i motvind- En litteraturstudie om sjuksköterskans erfarenhet avomvårdnad av patienter med Anorexia Nervosa och BulimiaNervosa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Engström; Gry Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER