Sökning: "Anorexia nervosa"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden Anorexia nervosa.

 1. 1. Tvingad till vård för anorexia nervosa. En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård för anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Westin; [2019-05-15]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; ätstörning; slutenvård; psykiatrisk tvångsvård; upplevelser; bemötande; erfarenheter; patientperspektiv; lagen om psykiatrisk tvångsvård;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för före detta patienters upplevelser av att vårdas mot sin vilja på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa. Syftet har brutits ned i två frågeställningar som handlar om hur personerna beskriver sin upplevelse av sluten psykiatrisk tvångsvård på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa samt vad de anser vara viktigt i vården av anorektiker som vårdas mot sin vilja. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av att ha barn med anorexia nervosa och deras stödbehov : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Magdalena Evenius; Ellinor Lind; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; children; experience; literature review; nursing; parents; Anorexia nervosa; barn; föräldrar; litteraturöversikt; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Incidensen vid anorexia nervosa (AN) är uppskattningsvis åtta fall per hundratusen invånare och år. Flickor är det kön som är kraftigt överrepresenterade vid AN, då det är tio gånger vanligare hos flickor jämfört med pojkar. LÄS MER

 3. 3. Sjukvårdsupplevelser av Anorexia Nervosa ur ett patientperspektiv : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Carlsten-Gabrielsson; Johanna Wigfeldt; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; patient; sjuksköterska; sjukvård; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en svår psykisk sjukdom som kan förklaras som ett självdestruktivt sätt att hantera livet på. Utveckling av anorexia sker genom tre steg vilka benämns; bakomliggande faktorer, utlösande faktorer och vidmakthållande faktorer. Sjukdomen kan orsakas av både psykologiska, biologiska eller sociala omständigheter. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av stöd vid anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Therese Mortimer; Marika Schönberg Strid; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Patienters Erfarenheter; Stöd; Lidande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Bakgrund: Anorexia nervosa är en psykisk sjukdom som ofta debuterar under tonåren med en fixering kring vikten vilket orsakar ett stort lidande. Sjukdomen är komplex att behandla och det krävs ofta kombinerade insatser från vården. LÄS MER

 5. 5. ”Hur blir man hel när man är så otroligt trasig” -En kvalitativ litteraturstudie med fokus på Anorexia Nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Jensen; Sara Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; upplevelser; självbiografi; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar främst unga kvinnor. AN innebär att personerna har en rädsla för viktuppgång och en skev kroppsuppfattning. Rädslan för viktuppgång resulterar till en allvarlig viktminskning. Den skeva kroppsuppfattningen kan påverkas av samhällets skönhetsideal. LÄS MER