Sökning: "Anorexia nervosa"

Visar resultat 1 - 5 av 229 uppsatser innehållade orden Anorexia nervosa.

 1. 1. Anorexia, elefanten i rummet : Erfarenheter av att vara förälder till en ungdom med anorexia nervosa- en allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lisa Dopson; Amanda Nilsson; [2020]
  Nyckelord :multi-family therapy; Anorexia nervosa; föräldrars erfarenheter; familjefokuserad omvårdnad; kunskap.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en sjukdom som innebär en förvrängd kroppsuppfattning och ett sjukligt förhållningssätt till mat. Att vara förälder till ett barn med psykiska sjukdomar innebär ofta ett svårt lidande. Först när man besitter kunskap om föräldrarnas unika erfarenheter kan sjuksköterskan möta och hjälpa dem. LÄS MER

 2. 2. Ätstörningar : Hur omgivningen påverkas när en ung atlet drabbas av en ätstörning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Fanny Holm; [2020]
  Nyckelord :Atlet; Föräldrar; Syskon; Tränare; Ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är en av de tio vanligaste psykiska sjukdomarna i befolkningen och delas in i Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Ätstörning Utan Närmare Specifikation och Hetsätningsstörning och diagnotiseras med hjälp av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Förekomsten av ätstörningar är högre bland atleter än i normalbefolkningen och är vanligast i estetiska- uthållighets- samt viktklassidrotter men förekommer även i idrotter utan uttalade krav på låg kroppsvikt. LÄS MER

 3. 3. Hur man än gör så når man inte fram : En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av att etablera relationer med patienter med anorexia nervosa inom den psykiatriska slutenvården

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kamila Rauch; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Anorexia - Min värsta fiende : En bloggbaserad litteraturstudie om kvinnors upplevelse av att leva med anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emelie Persson; Viviana Turesson Alfaro; [2020]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; blogg; lidande; livsvärld; kvinnor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som inbegriper vägran att äta från den drabbades sida. Personer med anorexia nervosa har en förvrängd kroppsuppfattning som gör att de trots livshotande undervikt ser sig själva som överviktiga. Av alla som drabbas är 90 procent av kvinnligt kön. LÄS MER

 5. 5. Att vara ung kvinna med Anorexia Nervosa och möta sjukvårdspersonal : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Josefine Nilsson; Sara Ringberg; [2020]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; möten; patografi; sjukvårdspersonal; upplevelser; yngre kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) kännetecknas av att medvetet minska i vikt och samtidigt bibehålla en känsla av att vara överviktig. Sjukdomen tyder på en viktnedgång som understiger 15 procent av den normala kroppsvikten. De yngre kvinnorna med AN kan mötas i öppenvården men även i slutenvården beroende på sjukdomens utsträckning. LÄS MER