Sökning: "Anorexia nervosa"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden Anorexia nervosa.

 1. 1. AKTIVITETSPROBLEMATIK HOS KVINNOR MED ANOREXIA NERVOSA En kvalitativ litteraturstudie av självbiografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Camilla Johansson; Anna Sköldberg; [2021-05-26]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; activity problems; occuptational therapy; autobiographies; women;

  Sammanfattning : Bakgrund Anorexia nervosa är en ätstörning som karaktäriseras av överdriven fixering av mat och viktnedgång. Den populationsgrupp som oftast drabbas av sjukdomen är kvinnor i tonåren. Anorexia nervosa ger både fysiska och psykiska besvär, vilka leder till såväl funktionsnedsättningar som aktivitetsbegränsningar. LÄS MER

 2. 2. Att vårda tonåringar med Anorexia Nervosa – ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Melina Sjöqvist; Jasmina Turan; [2021-03-02]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa AN ; upplevelse; omvårdnad; tonåringar; sjuksköterska;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig psykisk sjukdom med hög mortalitet.Tidigt insjuknande i tonåren leder till stor påverkan psykiskt och fysiskt och kräver ofta långbehandlingstid och mycket vårdresurser. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonals upplevelse av skam hos patienter med anorexia nervosa : - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Cimmerbeck Linnea; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; shame; healthcare professionals; qualitative method; interview study; Anorexia nervosa; skam; vårdpersonal; kvalitativ metod; intervjustudie;

  Sammanfattning : Several studies have shown that patients with anorexia nervosa (AN) have elevated levels of shame. To the researcher's knowledge there was a lack of research concerning how healthcare professionals experienced shame in their patients with AN when the study was conducted. LÄS MER

 4. 4. Spegel, spegel på väggen där : Unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristin Ekholm; Alice Tagesson; [2021]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; control; experience; illness; self-image; Anorexia nervosa; kontroll; ohälsa; självbild; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är den ätstörning som främst drabbar unga kvinnor. Sjukdomen är komplext och orsakas av sociokulturella, biologiska och psykologiska faktorer. Sjukdomsbilden innebär en överdriven viktnedgång som grundas i en förvrängd självbild. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av stödjande omvårdnadsåtgärder hos personer med Anorexia Nervosa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Hasselblad; Felicia Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Anorexia Nervosa; nursing measures; experience; support; Anorexia Nervosa; omvårdnadsåtgärder; erfarenhet; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har cirka 190 000 personer lidit någon gång av en ätstörning. Anorexia Nervosa (AN) är en av de vanligaste ätstörningarna som orsakar självsvält, där tvångsmässiga beteenden och tankar av födointag och träning uppkommer. LÄS MER