Sökning: "Anouch Khajadorian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anouch Khajadorian.

  1. 1. Varför väljer föräldrar en kristen friskola?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Anouch Khajadorian; [2012]
    Nyckelord :Christian private school; religious private schools; parents; school choice; kristna friskolor; religiösa friskolor; föräldrar; skolval;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to illustrate the ideas that have influenced parents' choice of a Christian private school and how parents justify their choices. The essay also aims to examine the expectations that parents have in the schools, as well as the pros and cons as they consider private school compared to other schools. LÄS MER