Sökning: "Anpassa sig eller inte"

Visar resultat 1 - 5 av 1015 uppsatser innehållade orden Anpassa sig eller inte.

 1. 1. Konsten att leda på distans -En kvalitativ studie om möjligheter och begränsningar att kommunicera digitalt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Strömqvist; Adam Roswall; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De två senaste åren har varit krävande både för människor och deras arbetsplatser när man har tvingats att anpassa sig efter den nuvarande pandemin. Arbetssituationen har förändrats på så sätt att många inte längre arbetar på plats, utan mycket av arbetet sker hemifrån. LÄS MER

 2. 2. Från Polishus till Bostäder : En Fallstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alice Wällersten; [2022]
  Nyckelord :Sustainable renovation process; sustainability; real estate; Hållbar byggprocess; Hållbarhet; Fastigheter;

  Sammanfattning : Hållbart byggande är någonting som börjar bli mer aktuellt inom fastighets- och byggbranschen. Att ta tillvara på redan existerande byggnadsmaterial, ta tillvara på kulturvärden och anpassa sig efter det hus man har framför sig är någonting som börjar bli mer och mer självklart för alla parter. LÄS MER

 3. 3. Vad kommer först – projektet eller pengarna? : En kvalitativ studie om relationen mellan budget, styrning och resultat i infrastrukturprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Frida Jörnevik; [2022]
  Nyckelord :Project management; budget; project governance; infrastructure; Projektledning; budget; projektstyrning; infrastruktur;

  Sammanfattning : Infrastrukturprojekt står inför många utmaningar varav kostnadsuppskattning är en av dem. Det har i tidigare studier konstaterats att kostnadsöverskridanden är vanligt förekommande. Effekterna av felaktiga kostnadsberäkningar och tilldelning av ekonomiska medel har däremot inte belysts i lika stor utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Äta här eller ta med? : En kvalitativ studie om lunch-och kvällsrestaurangers strategier och anpassningar under coronapandemin

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mukut Akhand; Natanael Tekeste; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; pandemi; strategi; krishantering; restauranger;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has affected the whole world and because of its widespread, society has changed. Around the world, countries have introduced various measures to deal with the pandemic and its consequences. LÄS MER

 5. 5. Hjärntrötthet "Det är detta att det är osynligt" : En intervjustudie ur ett livsvärldsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Sara Brundin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Mental fatigue; traumatic brain injury; TBI; brain tumor; childhood cancer; adjustments; Hjärntrötthet; hjärnskakning; barncancer; hjärntumör; pauser; skola; anpassningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brundin Larsson, Sara (2022). Hjärntrötthet- ”Det är detta att det är osynligt”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER