Sökning: "Anpassning"

Visar resultat 21 - 25 av 2163 uppsatser innehållade ordet Anpassning.

 1. 21. Upplevelsen av aktivitet efter höftfraktur ur den äldre patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Enochsson; Cecilia Castell; [2019]
  Nyckelord :Activities of daily living; Hip fracture; Patient experience; Physical activity; Daglig aktivitet; Fysisk aktivitet; Höftfraktur; Patientens upplevelser;

  Sammanfattning : Antalet höftfrakturer ökar med en allt åldrande befolkning. För individen kan det medföra psykiska och fysiska konsekvenser med risk för bestående funktionsnedsättning. Återhämtningen och rehabiliteringen är inte avslutad vid utskrivning utan fortsätter under en längre tid. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskans uppfattning av motiverande samtal med patientermed diagnosen diabetes typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Blomqvist; Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :motiverande samtal; sjuksköterskans uppfattning; förebyggande arbete; livsstilsförändringar; diabetes typ 2;

  Sammanfattning : Motiverande samtal är en samtalsteknik som sjuksköterskan kan använda i det förebyggande arbetet, där patienten får möjlighet till delaktighet i vården. Sjuksköterskan kan använda motiverande samtal som ett verktyg i mötet med patienten, vid diabetes typ 2 kan patienten behöva stöd till förändring av sina levnadsvanor. LÄS MER

 3. 23. Atmosfärisk musik i 3D för datorspel : En jämförelse mellan stereomixning och hörlursanpassad 3D-mixning för datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Sten Hallström; [2019]
  Nyckelord :binaural; spatial; 3D; musik; spel; hörlur; mix; atmosfär;

  Sammanfattning : I den här studien utforskas tillämpandet av binaural processering för hörlursmixar till spelmusik. För att undersöka hur binauralt mixad atmosfärisk spelmusik upplevs av lyssnare, jämfört med vanlig stereomixad atmosfärisk spelmusik, har individuella lyssningstest genomförts. LÄS MER

 4. 24. Läsläxans användning i skola och i hemmet : En kvalitativ studie om läsläxans betydelse för elevernas fortsatta läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Lindström; Malin Jigehamn; [2019]
  Nyckelord :Anpassning av läsläxa; efterarbete av läsläxa; förarbete av läsläxa; läromedel; läsläxa; skönlitterära böcker; syfte med läsläxa; utformning av läsläxa; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med läsläxan gällande både för- och efterarbete samt vilket syfte läsläxan har. I studien vill vi även se till vårdnadshavares perspektiv gällande deras syn på deras barns läsläxa. Studiens underlag utgörs av både en intervjumetod och en enkätundersökning. LÄS MER

 5. 25. "Udda fåglar" : En kvalitativ studie om svenskars upplevelser av att arbeta i Japan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Hansson; Elin Fernhede; [2019]
  Nyckelord :Japan; anpassning; arbetskultur; jämlikhet; normer; Cross-Cultural Code-Switching;

  Sammanfattning : Allt eftersom världen blir mer globaliserad anses det inte längre som en självklarhet att arbeta i ett och samma land under hela sitt arbetsliv. Sverige är inget undantag utan svenskar arbetar nu runt om i hela världen. LÄS MER