Sökning: "Ansiktsigenkänning"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Ansiktsigenkänning.

 1. 1. Presence Detectors and Remote Heartbeat Sensing Using Radar Technology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Mikael Thorström; Gustaf Anderson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Presence detectors based on different technologies have been around for many years now, with a constant expansion of situation implementations. In this thesis, an overview of the capabilities of different types of presence detectors has been done and the radar technology have been further investigated. LÄS MER

 2. 2. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER

 3. 3. Measure face similarity based on deep learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Chenyang Zhou; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Measuring face similarity is a task in computer vision that is different from face recognition. It aims to find an embedding in which similar faces have a smaller distance than dissimilar ones. This project investigates two different Siamese networks to explore whether these specific networks outperform face recognition methods on face similarity. LÄS MER

 4. 4. Latent Space Growing of Generative Adversarial Networks

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Erik Sandström; [2019]
  Nyckelord :Generative models; GAN; Generative Adversarial Networks; Artificial Intelligence; CelebA; Latent Space; Deep Learning; Computer Vision; Machine Learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis presents a system, which builds on the Generative Adversarial Network (GAN) framework, with the focus of learning interpretable representations of data. The system is able to learn representations of data that are ordered in regards to the saliency of the attributes, in a completely unsupervised manner. LÄS MER

 5. 5. Artificiell intelligens inom rekryteringsprocessen - Med fokus på rationalitet, etik och användningsområden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Micaela de Petris; Leila Ramirez; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; HR; Bias; Rationality; Recruitment process;

  Sammanfattning : Artificiell Intelligens (AI) är idag mycket omtalat. Det finns flera olika användningsområden för AI, det kan vara bild-, ljud- och ansiktsigenkänning, personliga personalassistenter, robotik med mera. AI har på senare tid även börjat implementeras inom HR-arbetet och har påverkat den traditionella rekryteringsprocessen. LÄS MER