Sökning: "Ansiktsigenkänning"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Ansiktsigenkänning.

 1. 1. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER

 2. 2. Surveillance Using Facial Recognition and Social Media Data

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Eriksson; Carl Nordström; Alexander Troshin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : People share more and more on social media, aware that they are being surveilled but unaware of the scope and the ways that their data is processed. Large amounts of resources are dedicated to performing the surveillance, both in terms of labor and computation. LÄS MER

 3. 3. Ansiktsigenkänning för närvarohantering i skolan : Möjligheter och utmaningar utifrån ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastian Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Ubiquitous Computing; Pedagogik; Ansiktsigenkänning; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : I takt med att samhället i stort digitaliseras i hisnande fart kommer även fler och fler lösningar på hur teknik kan hjälpa elever och lärare i den svenska skolan. Internet of Things är på uppgång och nya tekniker för ansiktsigenkänning och databehandling öppnar upp för olika automatiseringsmöjligheter. LÄS MER

 4. 4. AR-glasögon för personer med kognitiva svårigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :DANIEL DE GEER; MIKAELA LAVRELL; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Demens är ett samlingsnamn för hjärnskador som påverkar hjärnans funktion att hantera information och kunskap. Idag finns cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige och även då möjliga hjälpmedel är många är de otillräckliga i sitt stöd. LÄS MER

 5. 5. Lukters förmåga att påvera uppmärksamheten för emotionella ansikten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rebecca Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Emotion; ansiktsigenkänning; dot-probe task; lukt;

  Sammanfattning : Människans förmåga att känna lukter samt känna igen ansikten är två aspekter som är viktiga för människor. I denna studie undersöktes det om obehagliga och behagliga lukter påverkar vilket emotionellt ansikte som kopplas samman med de två olika lukterna. LÄS MER