Sökning: "Anställningsbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet Anställningsbarhet.

 1. 1. Att vara eller att inte vara : En kvalitativ studie om nyexaminerade juriststudenters syn på anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Lindström; Nino Osmanagic; [2022]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; kapitalformer;

  Sammanfattning : The concept of employability is being discussed much more frequently, and the demands to achieve it have increased throughout the years. Most notably, the responsibility for creating employability has shifted from being in the hands of society - to depend on the individual. LÄS MER

 2. 2. Yrkesutbildning, yrkeslärare & Yrkesidentitet : En triad av komplexitet, värderingar & utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Mikael Larsson; [2022]
  Nyckelord :Vocational teachers; Vocational education; Vocational identity; Anställningsbarhet; kritiskt tänkande; yrkesidentitet; yrkeslärare; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : The school and the workplace often characterize two diverse cultures in terms of what is treasured as important skills and values. The role of vocational teachers is to ensure that the students are surrounded by both these cultures. LÄS MER

 3. 3. En intervjustudie om akademisk utbildning är lösningen till att vara anställningsbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :AmirAli Nejadolhosseini; Marie Der Nercessian; [2022]
  Nyckelord :Learning; Education; Employability; Lärande; Utbildning; Anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Anställningsbarhet kan ha flera olika betydelser och kan vara svårt att definiera. Det kan handla om allt från vilka kunskaper en individ besitter till huruvida en lyckas erhålla ett arbete. LÄS MER

 4. 4. Vad efterfrågas i jobbannonsen? : En jämförande studie av jobbannonser riktade till nyutexaminerade och arbetssökande med tidigare arbetslivserfarenhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ammi Flemark; Anniina Pääkkönen; [2022]
  Nyckelord :Högre utbildning; anställningsbarhet; arbetsmarknad; kompetenskrav;

  Sammanfattning : Det är idag svårt för nyutexaminerade att träda in på arbetsmarknaden då många arbetsgivare anser attnyutexaminerades kompetenser, som erhålls genom en universitetsutbildning, inte möter arbetsmarknadens kompetenskrav. För att kunna minska kompetensgapet och underlätta övergången från universitetsstudier till arbetsliv, behöver det lyftas fram vad som efterfrågas på dagens arbetsmarknad. LÄS MER

 5. 5. Upplevd användbarhet av kunskap förvärvad inom högskolestudier på magisternivå : "Vad upplever sig studenterna ha lärt sig och hur?"

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Karolina Andersson; Clara Stenström Kyobe; [2022]
  Nyckelord :användbarhet; hälsofrämjande ledarskap; högskoleexamen; hållbarhet; anställningsbarhet; kompetens; distansutbildning;

  Sammanfattning : För fortsatt positiv utveckling av vård- och omsorgssektorn krävs goda ledare med gedigen utbildning. Hållbarheten inom sektorn påverkas av flera faktorer och kräver holistiskt nytänkande. Trots tidigare förändringar och hälsofrämjande ledarskapsstilar väntar flera utmaningar framtidens chefer. LÄS MER