Sökning: "Anställningsbarheten"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Anställningsbarheten.

 1. 1. Arbetsgivares uppfattning av nyexaminerade personalvetare : En studie om hur bemanningsföretag resonerar kring anställningbarhet hos nyexaminerade personalvetare som saknar yrkesrelaterad erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karinna Smiljanic; Ida Lindström; [2018]
  Nyckelord :employability; matching; human resource management; competence; anställningsbarhet; kompetens; matchning; personalvetare;

  Sammanfattning : Human resource management unemployment after completed studies is worryingly high. The labor market for newly graduated human resource management students is considered to be extra tough as employers seek staff with previous work experience. Hence, employability in this area has attracted increasing attention. LÄS MER

 2. 2. ”Utbildning - ett såll för att avgöra vilka som fungerar i en kunskapsintensiv värld” : En kvalitativ studie om hur HR-konsulter upplever nyexaminerade personalvetares kompetens och anställningsbarhet på arbetsmarknaden.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aisha Hansson; Emma Larsson; [2017]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; kompetens; arbetsmarknad; personalvetare; HR-konsult; Bourdieu; utbildning; examen; arbetslivserfarenhet; nätverk; personal och arbetslivsprogram;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka om HR-konsulter anser att det finns några kompetensskillnader för nyexaminerade personalvetare som satt ihop sin egen kandidatexamen jämfört med nyexaminerade personalvetare som läst program. Syftet är även att undersöka nyexaminerade personalvetares anställningsbarhet på arbetsmarknaden genom att intervjua HR-konsulter. LÄS MER

 3. 3. Den självupplevda anställningsbarheten inom en gränslös karriär : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Timmy Andersson; Jimmy Eriksson Thorell; [2017]
  Nyckelord :Employability; career; Anställningsbarheten; karriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teorier kring den gränslösa karriären har vuxit fram för att förklara de karriärer som är icke-linjära samt ej utspelar sig inom en och samma organisation genom hela karriären. Den stora skillnaden i den nya teorin är att individen har tagit över ansvaret för sin karriärutveckling från organisationen. LÄS MER

 4. 4. Att volontärarbeta, är det lönt?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linus Lindgren; Aneta Reimann; [2017]
  Nyckelord :Anställningsbarhet; Arbetsmarknad; Frivilligarbete; Kvinnor; Utlands födda;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångspunkt i klyftorna på dagens arbetsmarknad, där utrikes födda kvinnor har den lägsta graden av sysselsättning. I samband med en migration förändras individers kapital då de gamla kapitalen inte värderas som konkurrenskraftiga i det nya sammanhanget. LÄS MER

 5. 5. Svenska i arabisk mun. Arabiska modersmålstalares uttal av svenska och uttalets betydelse inför inträdet på svensk arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monica Kannisto; [2016-07-07]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; uttal; arabisktalande; attitydundersökning; anställningsbarhet;

  Sammanfattning : Språkvetenskapligt självständigt arbete, 15 hpSvenska som andraspråkSSA136 VT 2016Handledare: Ingegerd Enström, Maud Gistedt.... LÄS MER