Sökning: "Anställningsotrygghet"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Anställningsotrygghet.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Men hur mår arbetsförmedlarna då? : En kvalitativ studie om arbetsförmedlares anställningsotrygghet efter januariavtalet 2019.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martina Karlsson; Jessica Alexandersson; [2020]
  Nyckelord :Job insecurity; stress factors; leadership; communication; coping strategies.; Anställningsotrygghet; stressfaktorer; ledarskap; kommunikation; copingstrategier.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på om och på vilket sätt arbetsförmedlare känner stress genom anställningsotrygghet. Vi valde att fokusera på de arbetsförmedlare som fortsatte arbeta på arbetsförmedlingen efter att januariavtalet slöts och omorganiseringen av arbetsförmedlingen startade. LÄS MER

 3. 3. Personliga assistenters anställningssituation - en kvantitativ tvärsnittsstudie av anställningskontrakt och psykologiska kontrakt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linn Holgersson Bergdahl; [2020]
  Nyckelord :personlig assistans; psykologiska kontrakt; tidsbegränsade anställningar; upplevd anställningsotrygghet; frivillighet i val av anställningsform; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a changing labor market, the employment relationship between employer and employee is ever-changing. In previous studies, unlicensed assistive personnel have been ascribed poor working conditions, high job insecurity and low volition in their employment contracts. LÄS MER

 4. 4. Den subjektiva upplevelsen vid förlust av anställning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Cornelia Konradsdotter Jansson; Emma Lenman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En avslutad anställning kan bero på olika anledningar. Det kan exempelvis vara ett initiativ från arbetstagaren och i andra fall från arbetsgivaren. Syftet med denna studie var att undersöka de känslor, tankar och reaktioner som uppkommer vid ett besked om uppsägning. LÄS MER

 5. 5. Anställningsotrygghet, upplevt psykiskt välmående och socialt samspel bland anställda inom livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Nilsson; Marie Tuvesson; Elina Rietz; [2020]
  Nyckelord :Job insecurity; experienced mental well-being; social support between colleagues; employment situation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine if there is a covariance between job insecurity and the experienced mental well-being with the factor social interaction between co-workers as a mediating effect. This was studied through a web survey where experienced mental well-being, social interaction and job insecurity was measured with construct validated surveys. LÄS MER