Sökning: "Anstalt"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet Anstalt.

 1. 1. Inlåst och offline.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Knutsen; [2019]
  Nyckelord :Internettillgång; intagna; anstalt; yttrande-och informationsfrihet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kassationer vid slakt i svensk slaktkycklinguppfödning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :kassation; slaktkyckling; slakt; kyckling;

  Sammanfattning : Konsumtion av kött från slaktkyckling ökar stadigt i Sverige, bl.a. på grund av hälsotrender, men även till följd av förhållandevis lågt pris och hög tillgänglighet. För att säkerhetsställa en god livsmedelsäkerhet granskas slaktkroppar som ska bli livsmedel på slakterierna. LÄS MER

 3. 3. Kontroll i anstaltsmiljö? Statlig-, social- och självkontroll av transpersoner inom Kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Nilsson Emil; [2019]
  Nyckelord :Anstalt; kontroll; Kriminalvården; könsuttryck; transpersoner; Social Sciences;

  Sammanfattning : International studies suggest that transgender prisoners are a conundrum for the prison and probation systems when it comes to both management and housing, are at risk of victimization by both inmates and prison staff and that this might impact on transgender inmates’ gender expression or gender identification. There are no studies on transgender inmates’ contact with the Swedish prison and probation service. LÄS MER

 4. 4. Profylax mot Rabbit Viral Haemorrhagic Disease

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Magdalena Sandström; [2019]
  Nyckelord :RVHD; RHDV; profylax;

  Sammanfattning : Rabbit Viral Haemorrhagic Disease (RVHD) är en mycket smittsam virussjukdom med hög mortalitet. Den drabbar såväl vilda som tama kaniner (Oryctolagus cuniculus). Sjukdomen har sedan 1980-talet spridit sig över världen och är sedan 1990-talet endemisk i Sverige med sporadiska utbrott. LÄS MER

 5. 5. Från anstalt till Svenssonliv : En kvalitativ studie om frivårdens arbete med villkorligt frigivnas återanpassning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Lindqvist; Marina Sundvall; [2019]
  Nyckelord :parolees; probation offices; system theory; labelling; stigmatization; deviation spiral; villkorligt frigivna; frivården; systemteori; stämpling; stigma; avvikelsespiral;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur frivården i Sverige arbetar för villkorligt frigivnas återanpassning till samhället. Med återanpassning menas att individen efter att ha avtjänat av fängelsestraffet ska återgå till en icke-kriminell livsstil. LÄS MER