Sökning: "Ansträngning-belöning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Ansträngning-belöning.

 1. 1. Sjuksköterskor som överväger att lämna yrket – En litteraturöversikt av inverkande faktorer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Gustafsson; Agnes Åkerlund; [2022-01-18]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Utmaningar; Underbemanning; Patientsäkerhet; Arbetsmiljö; Uppsägning; Ansträngning-belöning; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på personal inom sjukvården och kanske framförallt just sjuksköterskor är något som belyses i media näst inpå dagligen. Detta är varken ett nytt problem eller något som är exklusivt för Sverige utan är något som hälso- och sjukvården världen över har dragits med i flera år. LÄS MER

 2. 2. Effort-Reward-Imbalance inom vården : samvarierar ansträngning-belöning, överengagemang med samarbetsförmåga och trivsel i arbetsgrupper?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Immo; Sofie Tärnblom; [2019]
  Nyckelord :effort; reward; overwork; cooperation; well-being;

  Sammanfattning : Tidigare studier beskriver vikten av samarbete inom hela vårdsektorn för att skapa en patientsäker vård. En jämn arbetsbörda och tillräckligt med personal är också betydelsefullt. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad stress : en kvalitativ undersökning kring fyra bemanningsassistenters självupplevda stress i relation till krav, kontroll, ansträngning och belöning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Qazi; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; bemanning; krav; kontroll; ansträngning; belöning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är arbetsrelaterad stress vanligt förekommande och drabbar de flesta arbetsverksamma. Med bakgrund av detta ämnar denna studie undersöka hur fyra bemanningsassistenter på en vikariepool inom en kommunal verksamhet för funktionshindrade upplever sig stressade i relation till faktorer som krav, kontroll, ansträngning och belöning i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Sex timmars arbetsdag –ett modigt beslut : För att bli en attraktiv arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Monique Klingberg; Sandra Larsson; [2016]
  Nyckelord :working hours; six hours of working; job satisfaction; attractive employer; attractive work; Arbetstidsförkortning; sex timmars arbetsdag; arbetstillfredsställelse; attraktiv arbetsgivare; attraktivt arbete;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur arbetstagarnas arbetstillfredsställelse förändrats vis enarbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortningens art är i form av en övergång ifrån åtta timmarsarbetsdag till sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön. Studien har genomförts vid ettmindre privat tjänsteföretag. LÄS MER

 5. 5. Första linjens chefers upplevelser av den egna psykosociala arbetsmiljön i en vårdorganisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Åsa Sellman; [2016]
  Nyckelord :Psychosocial work environment; first-line manager; leadership; health care organization; Psykosocial arbetsmiljö; första linjens chef; ledarskap; vårdorganisation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att förstå och sammanfatta hur första linjens chefer (FLC) i en vårdorganisation upplever sin egen psykosociala arbetsmiljö, vad de tycker fungerar bra, vilka utmaningar de ser, och vilket stöd de behöver för att kunna förbättra den egna psykosociala arbetsmiljön. Jag genomförde semi-strukturerade intervjuer för att samla in data och två klassiska modeller inom psykosocial arbetsmiljöforskning: krav-kontroll-stöd och ansträngning-belöning, har fungerat som teoretiska tolkningsramar. LÄS MER