Sökning: "Ansvarsfördelning projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Ansvarsfördelning projekt.

 1. 1. Samverkansoptimering i projekteringsfasen

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Djäken; Karin Norell Bergendahl; [2019]
  Nyckelord :partnering agreements; collaboration; collaboration; design process; boundary drawing; division of responsibility; construction process; working method; financial incentives; partneringavtal; samarbete; samverkan; projektering; gränsdragningar; ansvarsfördelning; byggprocess; arbetssätt; ekonomiskt incitament;

  Sammanfattning : Relationen mellan entreprenörer och beställare i byggbranschen har ofta en brist på tillit vilket är ogynnsamt både för projekten och den involverade personalen. Mycket tid läggs på att hantera tvister och det finns ett antagande att parterna är ute efter att lura varandra till egen vinning. LÄS MER

 2. 2. Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Gosch; [2019]
  Nyckelord :Maritime Law; Collision Liability; Unmanned Shipping; Autonomous Ships; Remote-Controlled Ships; Product Liability; Transportation Law; International Law; Sjörätt; Autonoma fartyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this graduation thesis Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping is to examine how the implementation of commercial unmanned ships will interact with the legal framework for collision liability. New technological advancements have proven that the notion of an unmanned ship might become a reality in the near future. LÄS MER

 3. 3. En kostnad kommer sällan ensam : En tolkande utvärderingsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Erika Fristedt; Malin Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :skrot; skrotkostnad; bilindustrin; kartläggning; processer; utvärdering; utvärderingsstudie; kvalitetsbristkostnader; jurans trilogi; strategiska avväganden; kaizen; lean production; projekt; leveransprecision; styrning; kommunikation; ansvar; företagskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kandidatuppsats, Civilekonomprogrammet Författare: Erika Fristedt och Malin Gustavsson Handledare: Anders Jerreling Examinator: Elin Funck Titel: En kostnad kommer sällan ensam - En tolkande utvärderingsstudie   Nyckelord: skrot, skrotkostnad, bilindustrin, kartläggning, processer, utvärdering, utvärderingsstudie, kvalitetsbristkostnader, jurans trilogi, strategiska avväganden, kaizen, lean production, projekt, leveransprecision, styrning, kommunikation, ansvar, företagskultur   Bakgrund: Bilindustrin har under en längre tid genomsyrats av en kostnadspress som uppkommit med anledning av förändrade krav från kund. Detta tvingar aktörerna på marknaden att skapa en produktion som är flexibel och anpassad efter snabba förändringar. LÄS MER

 4. 4. Morötter, vänner & tillit- En studie om vad som styr volontärer på musikfestivaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofia Johansson; Sanna Sand; Linnea Sirenius; [2018]
  Nyckelord :Festival; volontär; motivation; projekt; ansvar; verksamhetsstyrning; styrmedel; styrsystem; belöningssystem; teambuilding;

  Sammanfattning : Arbetskraften på svenska festivaler består till stor del av volontärer. Vid arbete med volontärer kan vissa problem uppstå, exempelvis att volontärer inte dyker upp till sina pass. Vilket i sin tur kan innebära en viss osäkerhet för projektet. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation och kunskap för minskad energiförbrukning under produktionsfasen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Caroline Bucht; Joanna Korhonen; [2018]
  Nyckelord :Energy efficiency; energy consumption; communication; construction phase; allocation of responsibilities; Energieffektivisering; energiförbrukning; kommunikation; produktionsfas; ansvarsfördelning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser energiförbrukning i produktionsfasen och fokuserar på hur kommunikationen kring energiförbrukningen kan minska den. Mycket fokus läggs idag på att minska en byggnads energiförbrukning under förvaltningsskedet, medan det finns saknat fokus kring produktionsfasens energiförbrukning. LÄS MER