Sökning: "Ansvarsform"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Ansvarsform.

 1. 1. BIM jämfört med traditionell projektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Elin Sturesson; Fredrik Danielsson; [2021]
  Nyckelord :BIM; Järnväg; Ansvarsform; Ersättningsform; Aktör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om Building Information Modelling, även förkortat BIM, i järnvägsbranschen. BIM är ett relativt nytt arbetssätt som börjar implementeras allt mer men samtidigt används traditionell projektering. LÄS MER

 2. 2. Oaktsam våldtäkt - var kritiken berättigad? : Särskilt om frivillighet och oaktsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våldtäktsbrottet genomgick en radikal förändring den första juli 2018 när samtyckeslagen införlivades i svensk rätt. Gärningspersonen behöver inte längre ha använt sig av något medel eller utnyttjat en särskild situation för att dömas för våldtäkt. LÄS MER

 3. 3. Bullerreducerande beläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Filinic; [2020]
  Nyckelord :Lågbullerbeläggningar; bullerreducerande beläggningar; ansvarsform; ABD; teknisk och akustisk livslängd; stenlossning; Huskvarna; Flädie E6.02; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bulleremission från vägtrafik är på många ställen i Sverige ett påtagligt problem. Många fastigheter och rekreationsområden ligger så nära vägnätet att de utsattas hälsa och livskvalitet riskerar att försämras vid långvarig exponering. LÄS MER

 4. 4. En komparativ studie mellan CISG och köplagen beträffande kontrollansvaret

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Merve Tanhan; [2017]
  Nyckelord :CISG; köplagen; kontrollansvaret;

  Sammanfattning : Kontrollansvaret är en ansvarsform som kommit till uttryck sedan 1990 års köplag antogs. Från 1734 års köplag till den aktuella lagen har insatser ägt rum på rättsområdet. År 1976 presenterades ett förslag till ny köplag, dock utan framgång. LÄS MER

 5. 5. Omrubricering genom 23:4 st.2 BrB - Det utvidgade medgärningsmannaskapet - en gränslös rättsfigur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonas Sporrstedt Lätt; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; medgärningsmannaskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom straffrättsreformen 1948 skulle domstolarna ges en större flexibilitet att bedöma vilken ansvarsform varje medverkande gjorts sig skyldig till. Systemet skulle på detta sätt bli mer effektivt. LÄS MER