Sökning: "Ansvarsfriskrivning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Ansvarsfriskrivning.

 1. 1. Riskfördelning mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde : -En analys inför ikraftträdandet av GDPR

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Amanda Moberg; [2018]
  Nyckelord :Dataskydd; GDPR; dataskyddslagen; riskfördelning; personuppgiftsansvarig; personuppgiftsbiträde; personuppgift; biträdesavtal;

  Sammanfattning : GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Syftet med förordningen är bland annat att säkerställa en hög och likvärdig skyddsnivå för enskilda individers fri- och rättigheter avseende personuppgiftsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Felansvar i Materiella Uppdragsavtal - Med särskilt fokus på kommersiella avtal i entreprenadjuridiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Jellback; [2016]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Felansvar; Entreprenadrätt; Materiella uppdragsavtal; Entreprenadjuridik; Fel i uppdraget; Uppdragsavtal; Kommersiella avtal; Kommersiell Avtalsrätt; Standardavtal; Standardavtalsrätt; Transporträtt; Tillverkning av lös sak; Benefika avtal; Förvaring av lös sak; Avtalsrätt; Vårdansvar; Omsorgsplikt; NJA 2015 s.110; NJA 2015 s.3; NJA 2013 s.1174; Myresjöhusfallet; Ansvar; Culpa; Fel i tjänsten; Fel i uppgifter; Fel i utförande; Fel i förpliktelser; Fackmässighet; Utförandeentreprenad; AB04; ABT06; ABS95; BKK; Entreprenad; Lojalitetsplikt; Objektansvar; Upplysningsplikt; Produktansvar; Ansvarsfriskrivning; Garanti; Garantiansvar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka rättsreglerna gällande fel i materiella uppdragsavtal, samt hur uppdragstagarens felansvar ter sig och vad detta omfattar. Därtill skall uppsatsen i mindre utsträckning utreda huruvida det finns någon genomgående röd tråd inom felansvaret. LÄS MER

 3. 3. Friskrivningsklausuler från anställdas grova vårdslöshet och uppsåt - en studie och kritisk analys av gällande rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Diana Grapengiesser; [2014]
  Nyckelord :principalansvar; friskrivningsklausuler; avtalsrätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda vilken möjlighet som finns i svensk rätt att i kommersiella avtal friskriva sig från principalansvaret. Som huvudregel gäller avtalsfrihet i kommersiella avtal, men vad gäller ansvarsfriskrivningar är friheten till viss del begränsad. LÄS MER

 4. 4. Ansvarsfriskrivning från indirekta skador vid grov vårdslöshet – en studie av säljarens rätt att begränsa skadeståndsansvaret i kommersiell köprätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Willgottson; [2010]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis Exclusion clauses concerning negligence – a study of sellers’ legal rights to limit damage liability in commercial contracts the author sets out to answer the question if it’s possible for a commercial seller to exclude it’s liability for consequential loss even in cases of gross negligence. The subject was raised as it’s clear that the actual sales contracts of today’s tendency to diverge from the optional laws are especially great concerning indirect damages. LÄS MER