Sökning: "Ansvarsfullt spelande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Ansvarsfullt spelande.

 1. 1. Spelbranschens sociala ansvarstagande : En studie om svenska börsnoterade casino- och spelföretags hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Moa Gränshagen; Paulina Karpinska; [2022]
  Nyckelord :Annual report; Control; CSR; Gambling problems; Greenwashing; GRI; Responsibility; Responsible gambling; Ansvar; Ansvarsfullt spelande; CSR; Greenwashing; GRI; Hållbarhetsredovisning; Spelproblem; Kontroll;

  Sammanfattning : Syftet i studien är att finna likheter och skillnader i casino- och spelföretagens redovisade sociala ansvarstagande. Urvalet är svenska spelföretag som är noterade på Stockholmsbörsen. De studerade företagen är LeoVegas, Evolution AB, Betsson AB och Kindred Group PLC. LÄS MER

 2. 2. En genväg till lycka eller misär? : En kritisk diskursanalys av svenska mediers framställning av spel om pengar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Erik Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Spel om pengar; spelreklam; spelmissbruk; spelberoende; kritisk diskursanalys; representation; ansvarsfullt spelande; CDA;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka svensk medias framställning av spelandet om pengar och spelmissbruk. Genom att använda Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips tolkning av fyra analytiska verktyg av Norman Faircloughs Critical Discouse Theory samt författarparets tolkning av Michel Foucaults syn på diskurs, analyserar uppsatsen det empiriska materialet som i det här fallet är åtta stycken nyhetsartiklar från tre av Sveriges största nyhetstidningar. LÄS MER

 3. 3. ”Vi vill att du ska ha kul” : En kvalitativ textanalys av tre större spelbolags reklamfilmer i förhållande till deras egen kommunikation gällande ansvarsfullt spelande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jesper Lundstedt; [2019]
  Nyckelord :Unibet; Svenska Spel; ATG; rhetoric; semiotics; gambling company; gambling addiction; Unibet; Svenska Spel; ATG; retorik; semiotik; spelbolag; spelmissbruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Spelmekaniker - en granskning av deras lagförenlighet och med användarupplevelsen i fokus : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sebastian Santinelli; [2019]
  Nyckelord :User Experience UX ; iGaming; Gambling; Motivation; Gamification; Game Mechanics; Game Design; Game Development; Gamification; Gambling Addiction; Problem Gambling; Gambling Disorder; Responsible Gambling; Användarupplevelse UX ; iGaming; Hasardspel; Motivation; Gamification; Spelmekaniker; Speldesign; Spelutveckling; Spelberoende; Problemspelande; Spelstörning; Ansvarsfullt spelande;

  Sammanfattning : Gamification kan enklast beskrivas som tillämpningen av speldesignselement i en kontext orelaterad till spel. Gamification-mekaniker används inom nätkasinobranschen som ett medel för att engagera slutanvändarna och skapa interaktion mellan användaren och systemet. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i börsnoterade casino- och nätspelföretag : en komparativ studie om företags ansvarsföretagande för att stävja spelberoende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johan Haager; Wan-Long Suen; [2018]
  Nyckelord :greenwashing; sustainability reporting; responsible gaming; guidelines; problem gaming; comparability; greenwashing; hållbarhetsredovisning; ansvarsfullt spelande; riktlinjer; spelproblem; jämförbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Den ökade tillgängligheten av casino- och sportspel på nätet står i en komplicerad relation till spelproblem eftersom det numera är tillgängligt på flera olika plattformar. Företag i EU-länder med över 500 medarbetare i genomsnitt måste från räkenskapsåret 2017 upprätta hållbarhetsredovisning, i dessa förväntas företag med casino- och nätspelsverksamhet redovisa hur de arbetar mot att stävja spelproblem. LÄS MER