Sökning: "Antalsuppfattning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Antalsuppfattning.

 1. 1. Lekande och lärande utmaning. : En studie om matematik med duplomallar i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Börjesson; Charlotta Hellström; [2018]
  Nyckelord :Matematik; undervisning; duplo; duplomallar;

  Sammanfattning : Inledning Detta examensarbete syftar till att undersöka hur barn använder matematik när de bygger med duploklossar (Lego) efter duplomallar i förskolan. Detta med anledning av de stärkta mål och riktlinjerna i läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010) inom bland annat matematik. LÄS MER

 2. 2. Matematikens roll i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Elander; Christina Wisinger; [2016]
  Nyckelord :förskoleklass; matematikdidaktik; matematiksvårigheter; matematikutveckling; vardagsmatematik;

  Sammanfattning : Abstract /Sammanfattning Elander, Cecilia och Wisinger, Christina (2016), Matematikens roll i förskoleklass. The Role of Mathematics in Pre School. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Flickors och pojkars matematiska uttryck i förskolan : Ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Charlotte Löving; Yvonne Blomstrand; Anneli Karlsson; [2014]
  Nyckelord :preschool; girls and boys; mathematical expression; gender; förskolan; flickor och pojkar; matematiska uttryck; genus;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie behandlar matematiska uttryck hos förskolebarn. Syftet med studien är att undersöka och beskriva flickors och pojkars matematiska uttryck i förskolan samt vilka eventuella skillnader som kan iakttas i deras uttryckssätt. LÄS MER

 4. 4. Antalsuppfattning i förskoleklassen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Rebecca Mirsada Johansson Hodzic; [2014]
  Nyckelord :Antalsuppfattning; Förskoleklass; lärare;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om hur förskollärare arbetar med antalsuppfattning i förskoleklass och vad de utgår ifrån för material i detta arbete då deras läroplan Lgr 11 (Skolverket, 2011) inte har med något om antalsuppfattning. Förskoleklass är övergången mellan förskola och skola från hösten då eleven fyller sex år. LÄS MER

 5. 5. Dyskalkyli - vad kan det vara? : En litteraturstudie om dyskalkyli och hur det visar sig hos elever i grundskoleålder

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Emma Runqvist; [2014]
  Nyckelord :developmental dyscalculia; dyskalkyli; specifika matematiksvårigheter; matematikdidaktik; antalsuppfattning; diagnostisering; taluppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka aktuell forskningslitteratur för att se hur dyskalkyli framställs för att som pedagog kunna upptäcka och stötta dessa elever i tid. Det syftas också till att få reda på en ungefärlig omfattning av dyskalkyli bland elever i grundskoleålder. LÄS MER