Sökning: "Ante Erik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ante Erik.

 1. 1. The Strategic Management Implications of Understanding Fair Trade through Organizational Economics

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nilsson; Adam Vulovic; [2019]
  Nyckelord :Organizational economics theory; Sustainability; Sustainable supply-chain; Fair trade; Strategic management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to analyze the contractual relationships associated with the fair trade concept by applying organizational economics theory in order to contribute with theoretical and practical strategic management insights. The purpose stems from the underlying research problem concerning a lack of supplementary theoretical perspectives and development informing strategic decision-making in sustainability literature related to supply-chains. LÄS MER

 2. 2. Det funkar inte så här : En kvalitativ studie av upprätthållandet av normalitet i pojklagskulturen i ett ishockeylag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Erik Fransson; Ante Nordqvist; [2013]
  Nyckelord :Ishockey; pojklagskultur; maskulinitet; sanktioner; konformitet; normalitet.;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att studera hur pojklagskulturen i ett ishockeylag ser ut och hur dess normalitet upprätthålls genom positiva och negativa sanktioner med särskilt fokus på maskulinitet, manligt fostrande, konfomitet, interaktionsritualer och sociala band.Studien genomfördes genom deltagande observation där vi följde ishockeylaget Pucksta under två veckor. LÄS MER