Sökning: "Ante Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Ante Sverige.

 1. 1. En utvärdering av konkurrensverkets beslut gällande Coops förvärv av Netto Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Chiu Falck; Johnathan Escalante Mattsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie utvärderar Konkurrensverkets (KKV) beslut gällande Coops uppköp av Netto år 2019. Livsmedelsmarknaden är koncentrerad, vilket innebär att det finns risk för förvärvet leder till en hämmande effekt för konkurrensen. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av nya produkter hos Ergoston : Ny mångfunktionell silikonprofil med tillhörande klämma för enkel fastsättning på kroppen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Sandra Torstensson; Ante Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Extrudera; kylbehandling; produktutveckling; shore; värmebehandling;

  Sammanfattning : Ergostone, fortsättningsvis företaget, producerar idag en produkt som fungerar likt en vetekudde. Produkten innehar en silikonprofil, producerad i Kina tillsammans med silikonkorkar. Profilen fylls sedan med täljstensdamm och försluts med silikonkorken. Den går att värma för värmebehandling eller kyla för kylbehandling. LÄS MER

 3. 3. What are we protecting? - A study of the Swedish regulation of deal protection arrangements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :associationsrätt; bolagsrätt; company law; law and economics; aktiemarknadsrätt; stock exchange law; comparative law; komparativ rätt; företagsförvärv; takeover; m a; aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis evaluates and examines the effects of the Swedish regulation of deal protection arrangements by looking to the impact of the provision on the Swedish capital market and target shareholders. The foundations of the Swedish takeover regulation are examined by presenting and arguing the relevant provisions in, and relationship between, stock exchange law, corporate law and EU law. LÄS MER

 4. 4. Compensating adjustments - An international perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Paladini Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; finansrätt; fiscal law; transfer pricing; compensating adjustments; economic double taxation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate if there exist any differences in the handling of compensating adjustments between Sweden and the UK and why these differences exist together with what consequences it may bring. Differences were identified, such as the fact that the UK only allows for compensating adjustments in an upward direction whilst Sweden accepts adjustments in both directions. LÄS MER

 5. 5. Diagnostisering av vingelsjuka : metoder och utmaningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ida Josefsson; [2017]
  Nyckelord :vingelsjuka; Bornavirus; ; katt; diagnostik;

  Sammanfattning : Vingelsjuka hos katt leder till en non-suppurativ meningoencefalomyelit med symtom som vinglighet, nedsatta reflexer och beteendeförändringar. Kopplingen mellan sjukdomen och det neurotropa bornaviruset BoDV bevisades i mitten på 90-talet, men viruset var känt sedan innan i Centraleuropa där det orsakar neurologisk sjukdom hos bland annat häst och får. LÄS MER