Sökning: "Ante Wall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ante Wall.

 1. 1. Google Maps som spelmotor för mobila plattformar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Wall Ante; [2015]
  Nyckelord :Google Maps; spelmotor; Android; data; joystick; rörelseinteraktion;

  Sammanfattning : Spel kan utvecklas på flera olika sätt med flera olika utmaningar. I detta arbete undersökts det hur lämpligt det ̈ar attutveckla och implementera ett spel tillsammans med Google Maps. Undersökningen testar hur det går att implementera vanliga element som förekommer i spel tillsammansmed Google Maps. LÄS MER

 2. 2. Abnorm avkastning utifrån Benjamin Grahams värdestrategi : Ett ex ante test för de svenska, amerikanska samt japansk aktiemarknaderna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Oscar Stålnacke; Lasse Lipponen; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Theability to beat the market is one of the most discussed topics in finance. Thereare very few investors that manage to accomplish this over longer periods oftime. Most of the financial research claims that this is impossible unless theinvestor increase the risk in the portfolio. LÄS MER