Sökning: "Anterior knee pain"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Anterior knee pain.

 1. 1. Patellofemoral smärta relaterat till överbelastning och dess behandling hos barn och unga - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Andreas Danielsson; Timothy Teichter; [2020]
  Nyckelord :Patellofemoral pain; Anterior knee pain; Early sport specialization; Adolescent; Systematic review as topic; Physical therapy modalities; Patellofemoral smärta; Främre knäsmärta; Tidig sportspecialisering; Ungdomar; Systematisk översikt som ämne; Fysioterapimodaliteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellofemoral smärta (PFS) är vanligt förekommande hos idrottsaktiva barn och ungdomar vilket kan leda till långvariga besvär och till att barn slutar vara fysiskt aktiv. Individuell fysioterapeutisk behandling används ofta inom primärvården för att tackla detta problem. LÄS MER

 2. 2. Hip Strength in Males with Patellofemoral Pain Syndrome: A Pilot Study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Deborah Strand; [2013]
  Nyckelord :anterior knee pain; hip abduction; hip lateral rotation; patella; pfps; främre knäsmärta; höftabduktion; höftutåtrotation; patella; pfss;

  Sammanfattning : Study Design: Cross-sectional. Background: Although decreased hip abduction and lateral rotation strength has been found in females with patellofemoral pain syndrome (PFPS), few studies have included males. Aim: To determine if hip abduction and lateral rotation strength is decreased in males with PFPS. Methods: Eight males participated. LÄS MER

 3. 3. Hur upplevs en främre korsbandsskada som ådragits för mer än 10 år sedan påverka den skadade idag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Lisa Söderhäll Ek; [2012]
  Nyckelord :Främre korsbandsskada; kvinnor; långsiktig påverkan; fysisk förmåga; emotionell påverkan;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to investigate how women who have incurred ACL injury for more than 10 years ago, feel that the injury affects them today. Method: A qualitative semi-structured interview survey with five women who 10- 28 years ago incurred the anterior cruciate ligament injuries when playing handball or soccer has been performed. LÄS MER