Sökning: "Anthon Cleverdal"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Anthon Cleverdal.

  1. 1. Laddinfrastruktur för elbilar : Undersökning av befintligt elnät i Borsökna, Eskilstuna

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Tobias Nyberg; Anthon Cleverdal; [2018]
    Nyckelord :Charging infrastructure; electric vehicles; power grid; charging contacts; electric vehicle charging; distribution network; charging times; transformer.; Laddinfrastruktur; elbilar; elnät; laddkontakter; elbilsladdning; fördelningsnät; laddningstider; transformator.;

    Sammanfattning : Transportsektorn domineras idag av fossila drivmedel som påverkar miljön negativt. Alternativen till fossila drivmedel är el och gas i form av bio- och vätgas. För att kunna ha en fordonsfriflotta helt oberoende av fossila drivmedel 2030 som är ett av Sveriges miljömål kommer elnätet bära ett mycket stort ansvar. LÄS MER